Procedura SQL

Procedura SQL jest programem napisanym w języku SQL przechowywanym w bazie danych ERP XL. Procedur używa się do wykonywania powtarzalnych czynności na bazie danych lub do generowania bardziej złożonych raportów. Mogą być wywoływane przez raporty typu wykres, gdzie dodatkowo pozwalają na ingerencję w dane za pośrednictwem tych raportów. Tworzenie własnych procedur na bazie danych ERP XL nie podlega żadnym ograniczeniom i nie wpływa na warunki gwarancji na Comarch ERP XL, pod warunkiem, że wykonanie tych procedur nie uszkadza danych programu. 

Do podłączenia dodatku opartego o procedurę SQL konieczne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do bazy danych ERP XL. Implementacja za pomocą procedury SQL oznacza, że udosstępniony dodatek korzysta z procedury i do jego działania konieczne jest dodanie procedury na bazie danych.

Data utworzenia: 
30.11.2015
Numer referencyjny: 
SXJ044
Płatny
Wskazówki postępowania przy przeprowadzaniu inwentaryzacji magazynowej w ERP XL. Dodatkowo uzupełnione o zestaw narzędzi ułatwiających inwentaryzację.
Data utworzenia: 
04.04.2018
Numer referencyjny: 
SXJ042
Płatny
Raport przedstawia stan kaucjonowanych opakowań zwrotnych (palety, skrzynki, butelki) u dostawców i kontrahentów. Umożliwia wgląd w historię transakcji dla wskazanego podmiotu.
Data utworzenia: 
14.11.2017
Numer referencyjny: 
SXJ038
Płatny
Raport prognozuje marżę i zysk jaki będzie uzyskana na zamówieniach sprzedaży lub ofertach. Umożliwia handlowcom oszacowanie rentowności przyszłej sprzedaży.
Data utworzenia: 
29.12.2016
Numer referencyjny: 
SXJ035
Płatny
Narzędzie do uzgadniania wartości magazynu na wskazany dzień, w przypadkach gdy ilość jest zerowa, a wartość niezerowa.
Data utworzenia: 
14.07.2017
Numer referencyjny: 
SXJ022
Ograniczony
Funkcjonalność umożliwia seryjne ustawienie kontrahenta głównego (lub pracownika), kontrahenta docelowego oraz numeru konta bankowego na zapisach bankowych i kasowych.
Data utworzenia: 
16.05.2018
Numer referencyjny: 
SXJ021
Płatny
Funkcjonalność umożliwia zmianę kolejności zapisów zapisów bankowych na raporcie bankowym. Wykorzystywana w sytuacji braku możliwości dokonania wyceny na skutek zaburzeń kolejności wpłat i wypłat.
Data utworzenia: 
01.06.2017
Numer referencyjny: 
SXJ020
Płatny
Raport umożliwia porównanie obrotów na kontach księgowych dla kilku wskazanych okresów czasu w układzie rocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Wartości obrotów na kontach w poszczególnych okresach przedstawione są w odrębnych kolumnach.
Data utworzenia: 
05.04.2017
Numer referencyjny: 
SXJ018
Płatny
Funkcjonalność umożliwia seryjne dodawanie atrybutów na liście dokumentów handlowych. Przyspiesza i usprawnia pracę w przypadku konieczności uzupełnienia atrybutów na wielu dokumentach.