Data utworzenia: 04.04.2018 Numer referencyjny: SXJ042 Płatny 196,80 zł

Saldo opakowań zwrotnych | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony. Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj i wykup dostęp / Koszt: 196,80 zł

Logowanie / Rejestracja

Zastosowanie

Raport służy do wyliczenia zbiorczego aktualnego stanu opakowań zwrotnych w stosunku do dostawców i odbiorców firmy. Za opakowania zwrotne uznawane są towary wykazujące obrót do dokumentach kaucji: WKA i PKA.  Zwraca informację o stanie ilościowym i wartościowym kaucji posiadanych przez podmioty zewnętrzne i posiadanych przez firmę w stosunku do tych podmiotów.

Raport kaucji - saldo zbiorcze
 

Zasada działania

Raport pokazuje stan kaucji w stosunku do współpracujących podmiotów - dostawców i odbiorców. Stan ujemny oznacza, że podmiot posiada nasze opakowania, a stan dodatni, że my posiadamy opakowania  należące do podmiotu. 

Na saldo kaucji składają się wszystkie historyczne dokumenty kaucji - na PLUS dokumenty PKA i WKK (korekty do WKA), a na MINUS dokumenty WKA i PKK (korekty do PKA). 

Raport posiada dwa poziomy szczegółowości - ogólne saldo kaucji w perspektywie wszystkich podmiotów i szczegółowa historia obrotu kaucjami na wskazanym podmiocie. Na poziomie ogólnym raport nie bierze pod uwagę rozliczonych dokumentów kaucji. Przez rozliczony dokument kaucji rozumie się taki, który:

  • jest skorygowany dokumentem przeciwstawnym (na przykład do WKA wystawiono dokument WKK)
  • jest rozliczony fakturą (na przykład do WKA wygenerowano dokument FS)

 

Na poziomie ogólnym istnieje możliwość zawężenia wyników raportu do wskazanego podmiotu (parametr Kontrahent] i wskazanego handlowca (parametr Opiekun]. Przez Opiekuna rozumie się pracownika z listy pracowników powiązanego z dokumentem kaucji. Umożliwia to wykazanie stanu kaucji wobec podmiotów obsługiwanych przez określonego handlowca:

Raport kaucji - filtr na podmiot i opiekuna

Na drugim poziomie szczegółowości istnieje możliwość uwzględnienia dokumentów kaucji zarówno skorygowanych jak i rozliczonych fakturą. Aby otworzyć szczegółową historę obrotu kaucjami dla wskazanej pozycji należy dwukrotnie kliknąć pozycję raportu, co spowoduje otwarcie raportu szczegółowego:

Raport kaucji - historia obrotu

Domyślnie raport przedstawia listę dokumentów kaucji składających się na saldo zbiorcze, czyli z pominięciem kaucji rozliczonych. Istnieje jednak możliwość wykazania kaucji rozliczonych przez zaznaczenie parametrów [Uwzględniaj rozliczone fakturą] oraz [Pomiń korygowane].

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

W kwestii ewidencji opakowań zwrotnych praktycznie nic nie zmieniło się od począku ich funkcjonowania i wydaje się mało prawdopodobne, aby nastąpiły jakieś zmiany. 

Definicja raportu ogólnego

Lista kontrahentów

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Definicja raportu podrzędnego

Raport [SXJ042A]

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Dodatkowe obiekty bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Oceń artykuł: 
Vote up!
0
Vote down!
0