Data utworzenia: 15.04.2020 Numer referencyjny: SXJ078 Płatny 600,00 zł

Profile ograniczające dostępy operatorów | Dodatek ERP XL

Komunikat Informacyjny "Dodatku"
Cena brutto: 600,00 zł

Zastosowanie

Ten dodatek umożliwia definiowanie profili zakazów ograniczających dostępy do wybranych funkcji programu i przenoszenie zakazów z tych profili na kartoteki operatorów. W przeciwieństwie do standardowej funkcjonalności ten dodatek umożliwia dziedziczenie na pojedynczym użytkowniku zakazów z wielu profili. 

Dzięki zdefiniowaniu wzorcowych zestawów zakazów i użyciu tego narzędzia możliwe jest szybkie wdrożenie  bezpiecznych ograniczeń na wielu operatorach.

Dodatek kopiujący zakazy na operatorach

 

W ramach dodatku dostępnych jest kilka predefiniowanych wzorów zakazów (profili), które pozwalają na szybkie ustawienie typowych uprawnień związanych z określonym obszarem w firmie. Pozostaje nadal możliwość definiowania własnych profili przy użyciu standardowej funkcjonalności programu.

Polecam też skorzystanie z darmowego narzędzia Zarządzanie zakazami operatorów, które pozwala na szybkie przypinanie pojedynczych zakazów na grupie operatorów.

Zasada działania

Narzędzie dostępne jest w kontekście struktury firmy pod ikoną raportu typu wykres. Włączenie go spowoduje wyświetlenie listy operatorów w danej gałęzi (centrum) wraz z informacją o aktualnie ustawionej im liczbie zakazów.

Pole [Wzorzec zakazów] służy do wskazania, z którego wzorca będą kopiowane zakazy na opatorach (ideę definiwania wzorców zakazów omawiam w następnym punkcie). 

Zaznaczenie pola [Uwzględniaj podrupy] spowoduje wyświetlenie operatorów należących do podgrup w danej grupie. 

Pole [Tryb] służy do wskazania polecenia. Opcja "Dodaj" powoduje przeniesienie wszystkich zakazów ze wskazanego wzorca na widoczną listę operatorów. Opcja "Usuń" spowoduje usunięcie z operatorów wszystkich zakazów określonych na wskazanym wzorcu.

Idea wzorów zakazów

Standardowa funkcjonalność programu pozwala na zdefiniowane tzw. wzorców, na których określa się niektóre uprawnienia operatorów i zakazy oraz na kopiowanie tych wzorców na kartoteki operatorów. Wzorce tworzy się na lisćie operatorów. Ekran poniżej przedstawia przykładową listę wzorców uwzględniającą wzorce zakazów z tego dodatku.

Wzorce operatorów - wzorce zakazów
Standardowa funkcjonalność nie umożliwia jednak masowego przenoszenia zakazów na operatorów oraz nie pozwala ustawiać na operatorach zakazów pochodzących z wielu wzorców.

Ten dodatek opiera się na idei przypisywania ograniczania operatorom dostępów do obszarów niezwiązanych z ich zakresem pracy. Przykładowo - wszystkim operatorom związanyym z obszarem handlowym można ustawić zakazy do obszaru administracyjnego, księgowego i kadrowego. 

Zdefiniowane zostały następujące wzorce zakazów:

  • administracja -  ograniczenie dostępu do funkcjonalności związanych z administrowaniem programem. Lista obejmuje około 100 zakazów.
  • księgi - oganiczenie funkcji księgowych, zawiera ponad 160 zakazów.
  • kady - oganiczenie funkcji płacowo-kadrowych, zawiera ponad 160 zakazów.
  • zwykle nieużywane - funkcjonalności mało popularne i w większości nieużywane, lista około 30 zakazów
  • wszyscy - wzorzec, który może posłużyć do wskazania zakazów na wszystkich operatorach w firmie. Domyślnie zdefniowano na nim tylko zakazy związane z eksportem danych do Excela i pliku tekstowego.

Predefiniowane przez nas wzorce zakazów mogą być dowolnie modyfikowane, jak również mogą być indywidualnie modyfikowane zakazy na kartach operatorów już po zaimportowaniu zakazów ze wzorców. 

Definicja raportu

Struktura firmy -> zakładka Struktura Praw

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Dodatkowe obiekty bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Predefiniowane wzorce zakazów

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Komentarze

Obrazek użytkownika admin
admin 02.10.2022 - 17:10
To narzędzie udostępniamy i omawiamy w ramach kursu Zarządzanie uprawnieniami w ERP XL – administracja podstawowa, organizowanego w ramach Centrum Szkoleniowego Prospeo.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph