Narzędzia

Rozwiązania w postaci aplikacji i skryptów SQL ułatwiające administrowanie programem. Adresowane są do administratorów programu Comarch ERP XL. Mogą ingerować w bazę więc przy każdym narzędziu wskazujemy jego prawdopodobny stopień wrażliwości na zmiany wersji programu. Ich stosowanie wymaga zwykle pełnego dostępu do bazy danych i podstawowej znajomości SQL.

Data utworzenia: 
12.02.2021
Numer referencyjny: 
SXJ101
Płatny
Skrypt SQL przeznaczony do uzupełnienia luk w raportach bankowych. Tworzy brakujące raporty dzienne i przenosi zapisy kasowe i bankowe z właściwych raportów.
Data utworzenia: 
12.08.2020
Numer referencyjny: 
SXJ089
Płatny
W artykule znajduje się opis metody oraz zestaw skryptów SQL do przeprowadzenia inwentaryzacji niestandardowych dodatków w ERP XL.
Data utworzenia: 
16.03.2020
Numer referencyjny: 
SXJ074
Płatny
Skrypt SQL pozwalający na bezpieczne otwarcie zamkniętego okresu obrachunkowego i przywrócenie zapisów z księgi głównej do bufora.
Data utworzenia: 
25.08.2005
Numer referencyjny: 
SXJ060
Płatny
Zestaw skryptów do wyszukiwania danych w bazie. Pomocny zwłaszcza przy odnajdywaniu tabel przechowujących określone dane i zrozumieniu powiązań między nimi.
Data utworzenia: 
16.09.2018
Numer referencyjny: 
SXJ050
Ograniczony
Zestaw raportów wykazujących częstotliwość wykorzystania przez użytkowników wydruków, wykresów i filtrów. Narzędzie przydatne przy porządkowaniu dodatków w programie ale również przy uszczelnianiu dostępów do danych w programie.
Data utworzenia: 
30.05.2018
Numer referencyjny: 
SXJ047
Ograniczony
Jak wyłączyć niestandardowe triggery przed konwersją bazy danych ERP XL.
Data utworzenia: 
22.05.2018
Numer referencyjny: 
SXJ045
Publiczny
W artykule przedstawiam najczęściej wykorzystywane funkcje SQL do pracy z bazą danych ERP XL.
Data utworzenia: 
12.02.2017
Numer referencyjny: 
SXJ003
Publiczny
Zestaw skryptów SQL ułatwiających identyfikację miejsca podpięcia dodatków w programie. Te dodatki obejmują: zakazy operatorów, filtry, wydruki dokumentów, raporty SQL. Narzędzia są pomocne przy sporządzeniu inwentaryzacji dodatków jak również przy uszczelnianiu zakazów w programie.