handel-sprzedaż

Narzędzia handlowe charakterystyczne dla modułu Sprzedaż w odniesieniu do sprzedaży.