Procedura SQL

Procedura SQL jest programem napisanym w języku SQL przechowywanym w bazie danych ERP XL. Procedur używa się do wykonywania powtarzalnych czynności na bazie danych lub do generowania bardziej złożonych raportów. Mogą być wywoływane przez raporty typu wykres, gdzie dodatkowo pozwalają na ingerencję w dane za pośrednictwem tych raportów. Tworzenie własnych procedur na bazie danych ERP XL nie podlega żadnym ograniczeniom i nie wpływa na warunki gwarancji na Comarch ERP XL, pod warunkiem, że wykonanie tych procedur nie uszkadza danych programu. 

Do podłączenia dodatku opartego o procedurę SQL konieczne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do bazy danych ERP XL. Implementacja za pomocą procedury SQL oznacza, że udosstępniony dodatek korzysta z procedury i do jego działania konieczne jest dodanie procedury na bazie danych.

Data utworzenia: 
03.12.2021
Numer referencyjny: 
SXJ116
Ograniczony
Jak wywołać procedurę SQL z poziomu programu ERP XL na przykładzie dodatku do konwersji kwoty netto-brutto na dokumentach zamówień sprzedaży.
Data utworzenia: 
10.06.2021
Numer referencyjny: 
SXJ105
Płatny
Raport wykazuje różnice na kontach księgowych pomiędzy bilansem zamknięcia jednego okresu obrachunkowego, a bilansem otwarcia kolejnego okresu obrachunkowego.
Data utworzenia: 
10.09.2020
Numer referencyjny: 
SXN093
Płatny
Symulacja planu amortyzacji środków trwałych jako rozszerzona alternatywa dla standardowej funkcjonalności ERP XL.
Data utworzenia: 
25.06.2020
Numer referencyjny: 
SXZ088
Płatny
W tym artykule przedstawiamy metodę na ręczną aktualizacje kodów CN i stawek VAT oraz udostępniamy narzędzie do szybkiej aktualizacji.
Data utworzenia: 
15.04.2020
Numer referencyjny: 
SXJ078
Płatny
Program pozwalający na kopiowanie zakazów ze wzorców na operatorów.
Data utworzenia: 
02.04.2020
Numer referencyjny: 
SXJ076
Ograniczony
Mechanizm do nadawania dodatkowej sygnatury w nazwach wydruków i raportów, który umożliwia unikatową identyfikację tych obiektów.
Data utworzenia: 
23.02.2020
Numer referencyjny: 
SXJ070
Płatny
Raport Struktura wiekowa rozrachunków w postaci tabelarycznej z możliwością eksportu do Excela.
Data utworzenia: 
27.05.2018
Numer referencyjny: 
SXJ046
Ograniczony
Funkcjonalność wyświetla listę licencji przypisaną do operatorów oraz umożliwia proste dodanie i usunięcie licencji na operatorze.