Skrypt SQL

Sposób impementacji określony jako skrypt SQL oznacza polecenia w języku SQL, które należy uruchomić na bazie danych za pomocą narzędzia MS SQL Managment Studio. Skrypt może ingerować w dane, w szczególności wstawiać je, usuwać i zmieniać, w przeciwieństwie do zapytania SQL, ktore tylko zwraca wyniki.

Do uruchomienia skryptu SQL konieczne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do bazy danych ERP XL. Zalecana jest dobra znajomość SQL.