Data utworzenia: 05.04.2017 Numer referencyjny: SXJ018 Płatny 295,20 zł

Seryjne dodawanie atrybutów na dokumentach handlowych | Dodatek ERP XL

Komunikat Informacyjny "Dodatku"
Cena brutto: 295,20 zł

Zastosowanie

Funkcjonalność umożliwia seryjne ustawienie wskazanego atrybutu na nagłówkach zaznaczonych dokumentów handlowych.

Możliwości ustawienia atrybutu ograniczone są do atrybutów o typach prostych, czyli tekst, liczba, data oraz flaga TAK/NIE. Funkcjonalność nie obsługuje atrybutów typu lista statyczna i lista dynamiczna. Obsługuje atrybuty historyczne. Nie obsługuje atrybutów wielowartościowych.

Obsługuje wszystkie typy dokumentów handlowych, to jest: FZ, FZK, FZL, PA, PAK, FZ, FZK, FS, FSK, FW, FWK, PKA, WKA, KK, PKI, PZ, PZI, PZK,FEL, FKE, FSE, WZE, FW, FWK, RS, RSK, FS, FSK, FSL, KSL, RA, RAK, MMP, MMW, MM, FS, FSK, WZ, WZK, RW, RWK, PW, PWK.

Zasada działania

Na liście dokumentów handlowych należy zaznaczyć wybrane dokumenty i uruchomić funkcjonalność dostępną pod ikoną wykresu. Spowoduje to wyświetlenie okienka z listą zaznaczonych dokumentów i polem do wprowadzenia typu i wartości atrybutu. 

Lista zaznaczonych dokumentów do opisania atrybutem

Następnie należy wybrać atrybut z listy, wprowadzić wartość atrybutu i odświeżyć wynik ikoną pioruna. Lista dostępnych atrybutów budowana jest dynamicznie (pobierana z konfiguracji) i wykazuje wszystkie atrybuty dla nagłówków dokumentów handlowych.

Ustawienie seryjne atrybutu – określenie wartości atrybutu

Pole do wprowadzenia wartości atrybutu zależne jest od formatu wybranego atrybutu. W zależności od rodzaju atrybutu aktywuje się jeden z czterech Dostępny formatów: Tekst, Liczba, Data lub Flaga. W powyższym przykładzie atrybut "Czy minimum logistyczne" jest zdefiniowany jako flaga.

Wskazany atrybut może nie być dostępny dla każdego z zaznaczonych dokumentów. W zależności od dostępności wybranego atrybutu i od wprowadzonej wartości atrybutu, po odświeżeniu listy ikoną Pioruna, w kolumnie Status zostanie wyświetlona stosowna informacja:

Kolumna Status informuje o możliwości aktualizacji atrybutu na dokumencie

Status może przyjąć następujące wartości:

  • NIE PODLEGA – ten atrybut nie jest dostępny dla danego typu dokumentu i nie zostanie ustawiony
  • Bez zmian – wprowadzona wartość atrybutu jest taka sama jak poprzednia
  • Zostanie dodany – obecnie brak jest atrybutu ale zostanie dodany
  • Zostanie zmieniony – na dokumencie istnieje już atrybut o jakiejś wartości i jego wartość zostanie zmieniona

W celu potwierdzenia ustawień należy zaznaczyć pole [Wprowadź zmiany] i nacisnąć przycisk Pioruna lub potwierdzić klawiszem Enter. Spowoduje to ustawienie atrybutu na dokumentach i odświeżenie okna.

W celu uruchomienia należy zaznaczyć check i nacisnąć Piorun

Spowoduje to ustawienie wskazanej wartości wskazanego atrybutu na zaznaczonych dokumentach.

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Funkcjonalność wykonuje operacje na tabeli CDN.Atrybuty, która czasami się zmienia z kolejnymi wersjami XL-a. Jeśli struktura tabeli zmieni się to funkcjonalność będzie nadal działać poprawnie, tym niemniej warto dostosować ją do nowych struktur.

Definicja dodatku

Lista dokumentów handlowych (wszystkie typy dokumentów handlowych)

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Wymagane dodatkowe obiekty bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph