Data utworzenia: 14.11.2017 Numer referencyjny: SXJ038 Płatny 1 230,00 zł

RKZ wg zamówienia lub oferty | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 1 230,00 zł

Zastosowanie

Raport służy do wykonania prognozy marży i zysku jaki zostanie uzyskany na zamówieniach sprzedaży lub na ofertach sprzedaży za wskazany okres.  Dla zamówień i ofert Jest odpowiednikiem raportu RKZ (rozliczenie kosztów zakupu). Umożliwia handlowcom oszacowanie rentowności przyszłej sprzedaży.

RKZ zamówienia lub oferty

Raport może zostać wywołany z kontekstu listy zamówień sprzedaży lub z kontekstu listy ofert sprzedaży lub z kontekstu otwartego zamówienia sprzedaży lub oferty sprzedaży.

Zasada działania

Rzeczywista marża na zamówieniach sprzedaży nie jest znana aż do momentu przekształcenia zamówienia do faktury, ponieważ nie są jeszcze znane ceny w jakich towary zostaną zakupione u dostawców. Dlatego raport wykazuje tę marżę według najbardziej prawdopodobnej ceny zakupu lub według wariantu optymistycznego lub według wariantu pesymistycznego. Wariant ten określa operator wskazując  jedną z opcji w parametrze [Licz marżę wg] :

 • zasobu na magazynie - marża będzie liczona na podstawie wartości towarów będących obecnymi na magazynie
 • rzeczywistego kosztu sprzedaży - jeśli do zamówienia została już wystawiona faktura to koszt jest określony na samej fakturze wskazując jednoznacznie zasób magazynowy określający wartość zakupu
 • najtańszego zakupu - wariant optymistyczny biorący za koszt najniższą historyczną cenę zakupu uzyskaną w okresie ostatniego roku
 • najdrożeszego zakupu - wariant pesymistyczny biorący za koszt najwyższą historyczną cenę zakupu uzyskaną w okresie ostatniego roku
 • ostatniego zakupu - wariant zakładający, że ostatnia cena zakupu towaru jest najbliższa prawdzie

Może jednak zaistnieć przypadek, w którym wskazany rodzaj kosztu będzie nieokreślony (lub zerowy). Przykładowo jeśli operator wskaże "rzeczywisty koszt zasobu" to dla towarów nie posiadających w danej chwili zasobów na magazynie koszt ten byłby zerowy. Do obsłużenia tego przypadku służy kolejny parametr o nazwie [a jeśli koszt zerowy to], gdzie można wskazać jedną z dwóch alternatyw obsługującą przypadek nieokreślonego kosztu:

 • najniższy znany - wariant optymistyczny w którym raport za cenę zakupu podstawi najniższsą znaną mu cenę zakupu
 • najwyższy znany - wariant pesymistyczny w którym raport za cenę zakupu podstawi najwyższą znaną mu cenę zakupu

Dodatkowo raport za pomocą parametru [Filtruj poniżej marży minimalnej] i parametru [Marża minimalna %] umożiwia zawężenie wyników tylko do tych pozycji, które nie spełniają zakładanej przez operatora marży minimalnej.

Dzięki odpowiednim manipulacjom parametrami handlowiec może uzyskać informację o prawdopodobnym zysku jaki osiągnie na swoich ofertach i zamówieniach oraz może łatwo odnaleźć dokumenty, które nie spełniają progu zakładanej marży.

Znaczenie poszczególnych kolumn w raporcie:

 • Data dokumentu - data wystawienia zamówienia lub sprzedaży (w zależności od kontekstu w jakim uruchamiany jest raport)
 • Nr dokumentu
 • Kod towaru
 • Nazwa towaru
 • Księgowa netto - wartość sprzedaży dla klienta pobierana bezpośrednio z dokumentu zamówienia lub oferty
 • Marża wartość - kwota prognozowanej marży (inaczej prognozowany zysk) wyliczona na podstawie wartości sprzedaży i prognozowanej wartości zakupu
 • Marża proc - procentowa wartość uzyskanej marży prognozowanej
 • Koszt zasobu - wartość zakupu towarów na dokumencie według dostępnych na magazynie stanów towaru. Jeśli na magazynie dostępnych jest kilka partii towaru to koszt jest uśredniany. Uwzględniany w kalkulacji marży jeśli w parametrze [Licz marżę wg] wskazano "zasobu na magazynie"
 • Koszt sprzedaży -  wartość zakupu towarów na dokumencie według powiązanej z tym dokumentem faktury sprzedaży, która odnosi się do rzeczywistej partii towaru. Uwzględniany w kalkulacji marży jeśli w parametrze [Licz marżę wg] wskazano "rzeczywistego kosztu sprzedaży"
 • Najtańszy zakup - najniższa jednostkowa cena zakupu towaru uzyskana w ostatnich 12 miesiącach - uwzględniana w kalkulacji marży jeśli w parametrze [Licz marżę wg] wskazano "najtańszego zakupu" lub jeśli koszt nie jest znany ale w parametrze [a jeśli koszt zerowy to] wskazano "najniższy znany"
 • Najdroższy zakup - najwyższa jednostkowa cena zakupu towaru uzyskana w ostatnich 12 miesiącach - uwzględniana w kalkulacji marży jeśli w parametrze [Licz marżę wg] wskazano "najdroższego zakupu" lub jeśli koszt nie jest znany ale w parametrze [a jeśli koszt zerowy to] wskazano "najwyższy znany"
 • Ostatni zakup - jednostkowa cena zakupu towaru z ostatniej transakcji zakupowej - uwzględniana w kalkulacji marży jeśli w parametrze [Licz marżę wg] wskazano "ostatniego zakupu"
 • CenaZas - informacja o koszcie jednostkowym wg stanu magazynowego
 • CenaOst - informacja o koszcie jednostkowym wg ostatniej ceny zakupu
 • CenaMin - informacja o najniższej cenie zakupu towaru w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • CenaMax – informacja o najwyższej cenie zakupu towaru w okresie ostatnich 12 miesięcy

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Istnieje niewielka szansa na to, że raport przestanie prawidłowo działać na nowszych wersjach ERP XL.

Definicja raportu

Lista Ofert Sprzedaży, Lista Zamówień Sprzedaży, Dokument Zamówienia Sprzedaży (wszystkie zakładki), Dokument Oferty Sprzedaży (wszystkie zakładki)

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Dodatkowe obiekty bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph