brakuje

Ograniczanie się do samych superlatyw sprawia wrażenie sztuczności i braku obiektywizmu. Przekornie założyliśmy więc kategorię o brakach lub niedociągnięciach w programie.

Paradoksalnie większym problemem programu są nadmiary, niż braki. Przez dwadzieścia lat rozwoju, na skutek życzeń klientów i partnerów, lista dostępnych funkcjonalności rozrosła się, dostarczając wiele niszowych rozwiązań wykorzytywanych przez wąskie grono odbiorców. Powoduje to teraz, że początkowa praca z programem wydaje się trudna ze względu na przeładowany interfejs. 

Fakt braku czegoś wywołuje zwykle skutek negatywny, ale bywa że pozytywny. Skutki negatywne dotyczą funkcjonalności, które w naszej subiektywnej opinii powinny znaleźć się w standardzie lub których implementacja w postaci dodatku nie jest możliwa. Pozytywne dotyczą funkcjonalności, których wprowadzanie powodowałoby niepotrzebną komplikację - cieszmy się że producent nie reaguje na wszystkie sugestie swoich partnerów. Wszystkie te rodzaje braków zawarte są w tej kategorii.

 

 

Archiwizacja zakazów operatorów | Dodatek ERP XL

Data utworzenia: 
22.02.2017
Numer referencyjny: 
SXJ005
Płatny
0 0 0
Funkcjonalność umożliwiająca archiwizację zakazów operatorów zastępująca standardową funkcjonalność kasowania zakazów operatorów. Zarchiwizowany zakaz daje gwarancję, że nie zostanie on przypadkowo przywrócony, co mam miejsce za każdym razem, gdy aktualizowana jest karta operatora ze wzorca.
Czytaj dalej