brakuje

Ograniczanie się do samych superlatyw sprawia wrażenie sztuczności i braku obiektywizmu. Przekornie założyliśmy więc kategorię o brakach lub niedociągnięciach w programie.

Paradoksalnie większym problemem programu są nadmiary, niż braki. Przez dwadzieścia lat rozwoju, na skutek życzeń klientów i partnerów, lista dostępnych funkcjonalności rozrosła się, dostarczając wiele niszowych rozwiązań wykorzytywanych przez wąskie grono odbiorców. Powoduje to teraz, że początkowa praca z programem wydaje się trudna ze względu na przeładowany interfejs. 

Fakt braku czegoś wywołuje zwykle skutek negatywny, ale bywa że pozytywny. Skutki negatywne dotyczą funkcjonalności, które w naszej subiektywnej opinii powinny znaleźć się w standardzie lub których implementacja w postaci dodatku nie jest możliwa. Pozytywne dotyczą funkcjonalności, których wprowadzanie powodowałoby niepotrzebną komplikację - cieszmy się że producent nie reaguje na wszystkie sugestie swoich partnerów. Wszystkie te rodzaje braków zawarte są w tej kategorii.

 

 

Data utworzenia: 
15.04.2020
Numer referencyjny: 
SXJ078
Płatny
Program pozwalający na kopiowanie zakazów ze wzorców na operatorów.
Data utworzenia: 
18.06.2018
Numer referencyjny: 
SXJ048
Płatny
Zestaw raportów dostarczających sumowanie zaznaczonych pozycji na niektórych listach, w tym: dokumentów handlowych, rejestru VAT, wyciągów bankowych, zapisów księgowych, zamówień i ofert.
Data utworzenia: 
27.05.2018
Numer referencyjny: 
SXJ046
Ograniczony
Funkcjonalność wyświetla listę licencji przypisaną do operatorów oraz umożliwia proste dodanie i usunięcie licencji na operatorze.
Data utworzenia: 
04.04.2018
Numer referencyjny: 
SXJ042
Płatny
Raport przedstawia stan kaucjonowanych opakowań zwrotnych (palety, skrzynki, butelki) u dostawców i kontrahentów. Umożliwia wgląd w historię transakcji dla wskazanego podmiotu.
Data utworzenia: 
14.07.2017
Numer referencyjny: 
SXJ022
Ograniczony
Funkcjonalność umożliwia seryjne ustawienie kontrahenta głównego (lub pracownika), kontrahenta docelowego oraz numeru konta bankowego na zapisach bankowych i kasowych.
Data utworzenia: 
16.05.2018
Numer referencyjny: 
SXJ021
Płatny
Funkcjonalność umożliwia zmianę kolejności zapisów zapisów bankowych na raporcie bankowym. Wykorzystywana w sytuacji braku możliwości dokonania wyceny na skutek zaburzeń kolejności wpłat i wypłat.
Data utworzenia: 
05.04.2017
Numer referencyjny: 
SXJ018
Płatny
Funkcjonalność umożliwia seryjne dodawanie atrybutów na liście dokumentów handlowych. Przyspiesza i usprawnia pracę w przypadku konieczności uzupełnienia atrybutów na wielu dokumentach.
Data utworzenia: 
22.02.2017
Numer referencyjny: 
SXJ005
Płatny
Funkcjonalność umożliwiająca archiwizację zakazów operatorów zastępująca standardową funkcjonalność kasowania zakazów operatorów. Zarchiwizowany zakaz daje gwarancję, że nie zostanie on przypadkowo przywrócony, co mam miejsce za każdym razem, gdy aktualizowana jest karta operatora ze wzorca.