brakuje

Ograniczanie się do samych superlatyw sprawia wrażenie sztuczności i braku obiektywizmu. Przekornie założyliśmy więc kategorię o brakach lub niedociągnięciach w programie.

Paradoksalnie większym problemem programu są nadmiary, niż braki. Przez dwadzieścia lat rozwoju, na skutek życzeń klientów i partnerów, lista dostępnych funkcjonalności rozrosła się, dostarczając wiele niszowych rozwiązań wykorzytywanych przez wąskie grono odbiorców. Powoduje to teraz, że początkowa praca z programem wydaje się trudna ze względu na przeładowany interfejs. 

Fakt braku czegoś wywołuje zwykle skutek negatywny, ale bywa że pozytywny. Skutki negatywne dotyczą funkcjonalności, które w naszej subiektywnej opinii powinny znaleźć się w standardzie lub których implementacja w postaci dodatku nie jest możliwa. Pozytywne dotyczą funkcjonalności, których wprowadzanie powodowałoby niepotrzebną komplikację - cieszmy się że producent nie reaguje na wszystkie sugestie swoich partnerów. Wszystkie te rodzaje braków zawarte są w tej kategorii.

 

 

Data utworzenia: 
10.08.2021
Numer referencyjny: 
SXM111
Płatny
Dodatek hydry otwiera kartotekę towaru i kontrahenta w trybie tylko do odczytu zapobiegając przypadkowej zmianie danych.
Data utworzenia: 
24.06.2021
Numer referencyjny: 
SXJ108
Ograniczony
Funkcja umożliwiające skopiowane do schowka numeru referencyjnego na deklaracjach JPK i VAT na potrzeby sprawdzenia statusu deklaracji w Ministerstwie Finansów.
Data utworzenia: 
17.11.2020
Numer referencyjny: 
SXZ098
Ograniczony
Autorska metoda i dodatek pozwalające zapobiegać ponownemu wysłaniu płatności do opłaconej wcześniej faktury proforma. Darmowe rozwiązanie od Prospeo.
Data utworzenia: 
15.04.2020
Numer referencyjny: 
SXJ078
Płatny
Program pozwalający na kopiowanie zakazów ze wzorców na operatorów.
Data utworzenia: 
18.06.2018
Numer referencyjny: 
SXJ048
Płatny
Zestaw raportów dostarczających sumowanie zaznaczonych pozycji na niektórych listach, w tym: dokumentów handlowych, rejestru VAT, wyciągów bankowych, zapisów księgowych, zamówień i ofert. Raporty korzystają z tabeli zaznaczeń.
Data utworzenia: 
27.05.2018
Numer referencyjny: 
SXJ046
Ograniczony
Funkcjonalność wyświetla listę licencji przypisaną do operatorów oraz umożliwia proste dodanie i usunięcie licencji na operatorze.
Data utworzenia: 
04.04.2018
Numer referencyjny: 
SXJ042
Płatny
Raport przedstawia stan kaucjonowanych opakowań zwrotnych (palety, skrzynki, butelki) u dostawców i kontrahentów. Umożliwia wgląd w historię transakcji dla wskazanego podmiotu.
Data utworzenia: 
14.07.2017
Numer referencyjny: 
SXJ022
Ograniczony
Funkcjonalność umożliwia seryjne ustawienie kontrahenta głównego (lub pracownika), kontrahenta docelowego oraz numeru konta bankowego na zapisach bankowych i kasowych.