Data utworzenia: 29.10.2012 Numer referencyjny: SXJ004 Ograniczony

Zarządzanie zakazami operatorów | Dodatek ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Zastosowanie

Funkcjonalność służy do szybkiego przeglądania, dodawania i kasowania zakazów dla operatorów. Wyświetla wszystkich operatorów przypisanych do określonego zakazu. W przeciwieństwie do standardowej funkcjonalności umożliwiającej realizację tego na poziomie kartotek operatorów i stanowisk ta funkcjonalność umożliwia zarządzanie zakazami w kontekście samego zakazu. Pozwala m.in. na dodanie jednego zakazu na wszystkich operatorach lub stanowiskach.

Ustawienie zakazu na wielu operatorach

Funkcjonalność jest dobrym przykładem sposobu działania raportów zagnieżdżonych w połączeniu z procedurą składowaną, dzięki której możliwe jest z poziomu raportu typu wykres dodawanie i usuwanie rekordów w bazie.

Alternatywą dla tego dodatku jest standardowa funkcjonalność Listy zakazów (dostępna w ERP XL chyba od wersji 2018), która dodanie wielu operatorów na jednym zakazie z kontekstu wybranego zakazu. Funkjonalność dostępna jest w module Administrator w menu Listy->Zakazy.

Rozwinięciem tego narzędzia jest płatny dodatek o nazwie Kopiowanie zakazów operatorów ze wzorców. Umożliwia on szybkie ustawianie zakazów na operatorach na zasadzie ich importu ze zdefiniowanych wzorców, przy czym jeden operator może dziedziczyć zakazy z wielu wzorców. 

Poglądowe zestawienie wszystkich zakazów przypisanych do operatorów i stanowisk dostępne jest w postaci raportu Zakazy wykorzystane.

Zasada działania

Dodatek składa się z dwóch poziomów raportów typu wykres: przeglądu zakazów i nadania wybranego zakazu.

Raport [SXJ004A Zakazy operatorów – lista] wyświetla wszystkie dostępne w programie zakazy z możliwością odfiltrowania do określonego wzorca. Działanie pola [Filtr kontekstu] jest zgodne z operatorem „Like” czyli umożliwia korzystanie ze znaków specjalnych procent dla dowolnego ciągu tekstowego i podkreślenia dla jednego dowolnego znaku, jak w przedstawionym przykładzie.

Lista zakazów operatorów

Podwójne kliknięcie na pozycję wybranego zakazu powoduje otwarcie raportu podrzędnego w trybie „Podglądu” wyświetlając wszystkich operatorów i stanowiska, dla których został przydzielony dany zakaz.

Dodanie listy operatorów do wskazanego zakazu

Dodatkowo dostępne są parametry, które odnoszą skutek po naciśnięciu klawisza ENTER lub przycisku Pioruna:

 • Nazwa procedury, Kod procedury, Format procedury – wyświetla informację o wybranym zakazie
 • Filtr Operator – zawęża listę operatorów do wprowadzonego wzorca
 • Filtr Stanowisko – zawęża listę operatorów stanowisk do wprowadzonego wzorca
 • Tryb – wykonuje określoną czynność:
  • Podgląd – wyświetla listę operatorów i stanowisk (domyślny tryb przy uruchomieniu raportu)
  • Kasuj widoczne – usuwa wybrany zakaz na wszystkich operatorach i stanowiskach zawężonych do filtra (jeśli filtry nie zostały uzupełnione to konieczne jest jeszcze potwierdzenie tej operacji poprzez zaznaczenie pola [Kasuj nawet jeśli filtry puste])
  • Dodaj wszystkim operatorom – nadaje wybrany zakaz na wszystkich operatorów (nie zależnie od ustawień filtra)
  • Dodaj wszystkim stanowiskom – nadaje wybrany zakaz na wszystkich stanowiskach (nie zależnie od ustawień filtra).

Definicja raportu nadrzędnego

Struktura firmy. Zakładka Struktura Praw

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Definicja raportu podrzędnego

Raport [SXJ004A Zakazy operatorów – lista]

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Obiekty bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Funkcjonalność jest raczej odporna na zmiany wersji ERP XL w zakresie nadania zakazów na kartach operatorów i stanowisk, ponieważ w tym zakresie od dawna nic się nie zmieniło w programie. Tym niemniej lista dostępnych zakazów została przygotowana na wersji XL-a 2016 i może być nieaktualna. Listę zakazów można zaktualizować samodzielnie, co zostało opisane w artykule Identyfikacja kontekstu podpięcia funkcjonalności w programie.

Komentarze

Obrazek użytkownika Brzozerus
Brzozerus 24.10.2018 - 15:10
Mam wrażenie że pomylił Pan definicję raportu nadrzędnego tego dodatku z tym: https://swiatxl.pl/sxj005-archiwizacja-zakazow-operatorow-dodatek-erp-xl
Obrazek użytkownika admin
admin 10.03.2020 - 18:03
Dziękuję za zwrócenie uwagi, przywróciłem poprawną wersję raportu nadrzędnego.
Obrazek użytkownika admin
admin 02.10.2022 - 17:10
To narzędzie udostępniamy i omawiamy w ramach kursu Zarządzanie uprawnieniami w ERP XL – administracja podstawowa, organizowanego w ramach Centrum Szkoleniowego Prospeo

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph