Procedura SQL

Procedura SQL jest programem napisanym w języku SQL przechowywanym w bazie danych ERP XL. Procedur używa się do wykonywania powtarzalnych czynności na bazie danych lub do generowania bardziej złożonych raportów. Mogą być wywoływane przez raporty typu wykres, gdzie dodatkowo pozwalają na ingerencję w dane za pośrednictwem tych raportów. Tworzenie własnych procedur na bazie danych ERP XL nie podlega żadnym ograniczeniom i nie wpływa na warunki gwarancji na Comarch ERP XL, pod warunkiem, że wykonanie tych procedur nie uszkadza danych programu. 

Do podłączenia dodatku opartego o procedurę SQL konieczne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do bazy danych ERP XL. Implementacja za pomocą procedury SQL oznacza, że udosstępniony dodatek korzysta z procedury i do jego działania konieczne jest dodanie procedury na bazie danych.

Data utworzenia: 
22.02.2017
Numer referencyjny: 
SXJ005
Płatny
Funkcjonalność umożliwiająca archiwizację zakazów operatorów zastępująca standardową funkcjonalność kasowania zakazów operatorów. Zarchiwizowany zakaz daje gwarancję, że nie zostanie on przypadkowo przywrócony, co mam miejsce za każdym razem, gdy aktualizowana jest karta operatora ze wzorca.
Data utworzenia: 
29.10.2012
Numer referencyjny: 
SXJ004
Ograniczony
Funkcjonalność do szybkiego przeglądania, dodawania i kasowania zakazów dla operatorów. Umożliwia łatwe ustawienie lub zdjęcie jednego zakazu na wielu operatorach. Pomocne przy zarządzaniu zakazami w firmie o rozbudowanej strukturze uprawnień i dostępów.