Data utworzenia: 14.07.2017 Numer referencyjny: SXJ022 Ograniczony

Seryjna aktualizacja zapisów kasowo-bankowych | Dodatek ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony. Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Zastosowanie

Funkcjonalność umożliwia seryjne ustawienie kontrahenta głównego (lup pracownika), kontrahenta docelowego oraz numeru konta bankowego na zapisach bankowych i kasowych. Przyspiesza pracę na programie gdy występuje konieczność wskazania tego samego konta lub tego samego podmiotu na wielu zapisach, które są importowane z banku. Praktyczne zastosowanie przy obsłudze sklepu internetowego, gdzie wpłaty od odbiorców detalicznych trafiają na wspólnego kontrahenta i wspólne konto księgowe.

Lista zapisów bankowych - pola objęte seryjną aktualizacją

Zasada działania

Na liście zapisów bankowych (lub kasowych) należy zaznaczyć  zapisy podlegające zmianie i uruchomić funkcjonalność [SXJ022 Seryjna aktualizacja zapisów] dostępną pod ikoną wykresu. Zostanie otwarta lista zapisów dla zaznaczonych pozycji:

Seryjna aktualizacja zapisów kasowo-bankowych

Następnie należy wskazać, które elementy będą modyfikowane w obrębie dostępnych wartości: kontrahenta głównego, kontrahenta docelowego, pracownika i konta księgowego.

Naciśnięcie ikony Pioruna lub klawisz Enter spowoduje wprowadzenie zmian na zapisach.

Aktualizacja zapisów podlega następującym ograniczeniom:

  • Status pozycji musi być „Otwarty”. Nie będzie możliwości wprowadzenia zmian na pozycjach zaksięgowanych lub rozliczonych.
  • Aktualizacja kontrahenta głównego bez wskazania kontrahenta docelowego spowoduje ustawienie tego samego kontrahenta w polu głównym i docelowym.
  • Narzędzie nie kontroluje poprawności podmiotów w zależności od rodzaju operacji bankowej, czyli na przykład umożliwi wprowadzenie kontrahenta za zapisie oznaczonego operacją przeznaczoną do ewidencji zapisów z pracownikiem.
     

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Funkcjonalność wykonuje operacje na tabeli CDN.Zapisy w obrębie pól dotyczących podmiotów i kont księgowych. Struktura tych danych nie powinna się zmienić, tym niemniej funkcjonalność zapisów jest czasem rozwijana i w należy śledzić zmiany w programie w odniesieniu do niej.

Definicja dodatku

Lista zapisów kasowo-bankowych

Tak

Copy text
Copy text
Copy text
14.07.2017
Copy text
Copy text
Copy text

Dodatkowe obiekty bazy danych

Do działania funkcjonalności konieczne jest doddanie procedury do bazy danych ERP XL. Procedura jest zakładana przez załączony skrypt:

Oceń artykuł: 
Vote up!
0
Vote down!
0