Data utworzenia: 16.05.2018 Numer referencyjny: SXJ021 Płatny 393,60 zł

Zmiana kolejności zapisów bankowych | Dodatek ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony. Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj i wykup dostęp / Koszt: 393,60 zł

Logowanie / Rejestracja

Zastosowanie

Funkcjonalność umożliwia zmianę kolejności zapisów bankowych na raporcie bankowym. Potrzeba zmiany kolejności wynika najczęściej z trudności przy przeprowadzaniu wyceny środków walutowych na rachunku bankowym, jak zostało to opisane w solucji: SXJ009 Zapis nie został do końca wyceniony.

Funkcjonalność do zmiany kolejności zapisów bankowych

W powyższym przykładzie raport wykazał listę zapisów bankowych ułożonych w takiej kolejności, że nie będzie możliwe dokonanie wyceny środków walutowych i zaksięgowanie raportu bankowego. Zmiana kolejności zapisów po zaimportowaniu ich do raportu nie jest możliwa w standardzie programu. Dzięki tej funkcjonalności będzie można zmienić kolejność zapisów tak aby zapis Przychodu znalazł się przed zapisem Rozchodu, na którym brakuje środków do wyceny.

Zasada działania

Zdarzają się przypadki, że dane z wyciągu bankowego importują się w niewłaściwej kolejności i na listę zapisów najpierw importowany jest Rozchód, a później Przychód. Wynika to z tego, że na koncie bankowym te dwie operacje pojawiły się w tym samym momencie i program nie jest w stanie rozpoznać ich właściwej kolejności.

Wystarczy wtedy zwykle zmienić kolejność zapisów na raporcie bankowym aby program dokonał prawidłowej wyceny zapisów. Na przykładzie poniżej wycena nie będzie możliwa, o czym informuje komunikat w pozycji o identyfikatorze 4:

Funkcjonalność do zmiany kolejności zapisów bankowych

W celu uzupełnienia brakującej do wyceny kwoty należy odnaleźć na liście zapisów taki, który będzie w stanie dokonać wyceny tego zapisu i umieścić go przed tym zapisem. W tym przykładzie kolejny zapis o identyfikatorze 2 zawiera wystarczającą kwotę do wykonania wyceny tego zapisu. Należy więc go umiecić nad zapisem o identyfikatorze 4.

W celu przesunięcia zapisu o identyfikatorze 2 należy w polu [Identyfikator pozycji] wspisać ten numer i w polu [Kierunek przesunięcia] wybrać opcję "DO GÓRY". Następnie potwierdzić wybór ikoną Pioruna lub klawiszem ENTER:

Przesunięcie kolejności zapisu bankowego

Parametry formatki:

  • Identyfikator pozycji - unikatowy i niezmienny numer pozycji w obrębie raportu bankowego. Służy do wskazania pozycji do przresunięcia. Pozycje są identyfikowane na raporcie w kolumnie [ID].
  • Kierunek przesunięcia - określa czynność do wykonania na pozycji. Dostępne są opcje "nic nie rób", "DO GÓRY" i "DO DOŁU"
  • Zachowaj chronologię - zaznaczenie parametru spowoduje podmianę daty przesuwanych zapisów jeśli po ich przestawieniu zapisy nie będą w kolejności chronologicznej. Pozostawienie paremtru pustego nie spowoduje zmiany dat na zapisach.

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Nie powinny występować problemy w kolejnych wersjach programu. Ingerencja mechanizmu w bazie danych ogranicza się wyłącznie do numeru pozycji zapisu i ewentualnie daty zapisu.

Definicja dodatku

Lista zapisów kasa/bank

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Dodatkowe obiekty bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Oceń artykuł: 
Vote up!
0
Vote down!
0