Data utworzenia: 01.06.2017 Numer referencyjny: SXJ020 Płatny 295,20 zł

Porównanie obrotów księgowych w okresach | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 295,20 zł

Zastosowanie

Raport umożliwia porównanie obrotów na kontach księgowych dla kilku wskazanych okresów czasu w układzie rocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Wartości obrotów na kontach w poszczególnych okresach przedstawione są w odrębnych kolumnach.

Znajduje zastosowanie m.in. przy analizowaniu przychodów i kosztów umożliwiając śledzenie przebiegu wartości na przestrzeni kilku okresów czasowych. Dzięki filtrowi [Pomiń zapisy] umożliwia wykazanie obrotów z pominięciem niektórych typów dekretów, umożliwiając na przykład zestawienie obrotów na kontach kosztowych 4 i 5, które są zwykle wyzerowane na skutek wyksięgowania wyniku finansowego.

Ze względu na ograniczenia funkcjonalności tego rodzaju raportów może on wyświetlić maksymalnie do 18 okresów. 

Raport porównujący obroty księgowe pomiędzy okresami

Zasada działania

Raport przedstawia obroty na kontach księgowych w określonych czasookresach. Jedna kolumna zawiera wartości obrotów dla jednego czasookresu. Kolumny dotyczące czasookresów generowane są dynamicznie na podstawie podanych parametrów i ich liczba może być zmienna.

Parametry raportu:

 • Rok początkowy, miesiąc początkowy – data, od której będą prezentowane wartości.
 • Rok końcowy, miesiąc końcowy – data, do której będą prezentowane wartości. Zostanie automatycznie ograniczona jeśli liczba kolumn w raporcie przekroczy 18.
 • Typ konta – filtr umożliwiający zawężenie kont do określonego typu: Wszystkie, Bilansowe i Wynikowe, Bilansowe, Wynikowe, Korekta kosztów, Pozabilansowe.
 • Perspektywa okresu – określa zakres czasu liczenia wartości w każdej kolumnie. Dostępne perspektywy to: rocznie, kwartalnie, miesięcznie.
 • Sposób prezentacji – sposób przedstawienia wartości mający wpływ na liczbę wyświetlanych kolumn. Opcja [Obrotami] prezentuje wartości każdego okres w dwóch odrębnych kolumnach: Obroty Winien (OWN)  i Obroty MA (OMA). Opcja [Saldami] prezentuje wartości każdego okresu w jednej kolumnie na podstawie równania Obroty Winien minus Obroty Ma (OPS).
 • Tylko konta syntetyczne – zaznaczenie powoduje ograniczenie listy kont do syntetycznych.
 • Konta niezerowe – zaznaczenie powoduje wyłączenie z raportu kont nie wykazujących obrotów we wskazanym okresie.
 • Ogranicz do konta – umożliwia zawężenie listy kont do wskazanego wzorca. Filtr obsługuje znaki specjalne – procent zastępujący dowolny ciąg znaków i podkreślenie zastępujące jeden dowolny znak.
 • Pomiń dziennik – umożliwia wyłączenie z wyliczeń zapisów księgowych na wskazanym dzienniku. Przydatne zwłaszcza w sytuacji, gdy wynik finansowy jest księgowany do odrębnego dziennika albo gdy funkcjonuje dziennik tzw. trzynastego miesiąca.
 • Pomiń zapisy o treści  - z obrotów zostaną wyłączone zapisy zawierające w opisie wskazaną frazę. Filtr obsługuje znaki specjalne – procent zastępujący dowolny ciąg znaków i podkreślenie zastępujące jeden dowolny znak. Przykładem zastosowania może być chęć pominięcia zapisów związanych z wynikiem finansowym, który zeruje saldo na koniec każdego roku.
 • Pokaż nazwę konta – zaznaczenie powoduje dodatkowo wyświetlenie nazwy konta.

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Znikoma. Struktury danych, na których bazuje raport nie zmieniły się nigdy.

Definicja raportu

Plan kont

Nie

Tylko klienci Prospeo mogą wykupić dostęp do tego artykułu.

Wymagane obiekty SQL

Tylko klienci Prospeo mogą wykupić dostęp do tego artykułu.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph