wartościowy stan magazynu

Narzędzia pomocne przy analizowaniu lub uzgadnianiu wartości magazynu w ujęciu handlowym.