Raport typu wykres

Raport typu wykres to standardowe narzędzie dostępne w Comarch ERP XL pozwalające na podpinanie dowolnych raportów i nie wymagające żadnych specjalnych licencji. Narzędzie dostępne jest w każdym kontekście programu pod ikoną wykresu. Raporty tworzone są z wykorzystaniem składni SQL.

Raporty tego rodzaju prezentują wyniki w postaci płaskiej tabeli bez możliwości jej formatowania, co jest wystarczające w większości przypadków. Umożliwiają także prezentację wyników w postaci wykresów, choć nie jest to popularne zastosowanie.

Funkcjonalność raportów typu wykres daje również możliwość tworzenia narzędzi ingerujących w dane stanowiąc alternatywnę dla dodatków pisanych w dużej hydrze i aplikacji uruchamialnych exe.

Mocne strony narzędzia: powszechna dostępność, brak konieczności posiadania dodatkowych licencji, łatwość eksportu danych do Excela, prostota, możliwość tworzenia raportów zagnieżdżonych (drill-down), możliwość tworzenia funkcjonalności ingerujących w dane, otwartość kodu.

Słabe strony narzędzia: praktyczne ograniczenie do 20 kolumn, niewydajne przy bardzo dużej liczbe rekordów, brak narzędzi zapewniających dobrą ergonomię przy tworzeniu funkcjonalności ingerujących w dane.

Mimo swoich ograniczeń raporty typu wykres stanowią znakomite narzędzie to tworzenia raportów i usprawnień w programie i są przez nas często i chętnie wykorzystywane. 

Do podłączenia dodatku określonego jako Raport typu wykres wystarczy standardowy dostęp do programu ERP XL z dowolnej licencji, nieograniczony zakazem dostępu do tej funcjonaności.