Raport typu wykres

Raport typu wykres to standardowe narzędzie dostępne w Comarch ERP XL pozwalające na podpinanie dowolnych raportów i nie wymagające żadnych specjalnych licencji. Narzędzie dostępne jest w każdym kontekście programu pod ikoną wykresu. Raporty tworzone są z wykorzystaniem składni SQL.

Raporty tego rodzaju prezentują wyniki w postaci płaskiej tabeli bez możliwości jej formatowania, co jest wystarczające w większości przypadków. Umożliwiają także prezentację wyników w postaci wykresów, choć nie jest to popularne zastosowanie.

Funkcjonalność raportów typu wykres daje również możliwość tworzenia narzędzi ingerujących w dane stanowiąc alternatywnę dla dodatków pisanych w dużej hydrze i aplikacji uruchamialnych exe.

Mocne strony narzędzia: powszechna dostępność, brak konieczności posiadania dodatkowych licencji, łatwość eksportu danych do Excela, prostota, możliwość tworzenia raportów zagnieżdżonych (drill-down), możliwość tworzenia funkcjonalności ingerujących w dane, otwartość kodu.

Słabe strony narzędzia: praktyczne ograniczenie do 20 kolumn, niewydajne przy bardzo dużej liczbe rekordów, brak narzędzi zapewniających dobrą ergonomię przy tworzeniu funkcjonalności ingerujących w dane.

Mimo swoich ograniczeń raporty typu wykres stanowią znakomite narzędzie to tworzenia raportów i usprawnień w programie i są przez nas często i chętnie wykorzystywane. 

Do podłączenia dodatku określonego jako Raport typu wykres wystarczy standardowy dostęp do programu ERP XL z dowolnej licencji, nieograniczony zakazem dostępu do tej funcjonaności.

Data utworzenia: 
03.12.2021
Numer referencyjny: 
SXJ116
Ograniczony
Jak wywołać procedurę SQL z poziomu programu ERP XL na przykładzie dodatku do konwersji kwoty netto-brutto na dokumentach zamówień sprzedaży.
Data utworzenia: 
24.06.2021
Numer referencyjny: 
SXJ108
Ograniczony
Funkcja umożliwiające skopiowane do schowka numeru referencyjnego na deklaracjach JPK i VAT na potrzeby sprawdzenia statusu deklaracji w Ministerstwie Finansów.
Data utworzenia: 
21.06.2021
Numer referencyjny: 
SXJ107
Ograniczony
Ciekawy przykład raportu z funkcją drill-down, który wywołuje sam siebie. Wynik podraportu ogranicza do parametrów przekazanych przez raport nadrzędny.
Data utworzenia: 
11.06.2021
Numer referencyjny: 
SXL106
Płatny
Raport spełniający wymóg Ministerstwa Finansów dotyczący publikacji danych podatników z przychodami ponad 50 mln euro.
Data utworzenia: 
10.06.2021
Numer referencyjny: 
SXJ105
Płatny
Raport wykazuje różnice na kontach księgowych pomiędzy bilansem zamknięcia jednego okresu obrachunkowego, a bilansem otwarcia kolejnego okresu obrachunkowego.
Data utworzenia: 
05.11.2020
Numer referencyjny: 
SXJ097
Płatny
Raport wspomagający zarządzanie zakazami operatorów. Prezentuje przypisanie zakazów do operatorów i stanowisk oraz zakazy nieprzypisane.
Data utworzenia: 
10.09.2020
Numer referencyjny: 
SXN093
Płatny
Symulacja planu amortyzacji środków trwałych jako rozszerzona alternatywa dla standardowej funkcjonalności ERP XL.
Data utworzenia: 
25.06.2020
Numer referencyjny: 
SXZ088
Płatny
W tym artykule przedstawiamy metodę na ręczną aktualizacje kodów CN i stawek VAT oraz udostępniamy narzędzie do szybkiej aktualizacji.