Raport typu wykres

Raport typu wykres to standardowe narzędzie dostępne w Comarch ERP XL pozwalające na podpinanie dowolnych raportów i nie wymagające żadnych specjalnych licencji. Narzędzie dostępne jest w każdym kontekście programu pod ikoną wykresu. Raporty tworzone są z wykorzystaniem składni SQL.

Raporty tego rodzaju prezentują wyniki w postaci płaskiej tabeli bez możliwości jej formatowania, co jest wystarczające w większości przypadków. Umożliwiają także prezentację wyników w postaci wykresów, choć nie jest to popularne zastosowanie.

Funkcjonalność raportów typu wykres daje również możliwość tworzenia narzędzi ingerujących w dane stanowiąc alternatywnę dla dodatków pisanych w dużej hydrze i aplikacji uruchamialnych exe.

Mocne strony narzędzia: powszechna dostępność, brak konieczności posiadania dodatkowych licencji, prostota, możliwość tworzenia raportów zagnieżdżonych (drill-down), możliwość tworzenia funkcjonalności ingerujących w dane, otwartość kodu.

Słabe strony narzędzia: praktyczne ograniczenie do 20 kolumn, niewydajne przy bardzo dużej liczbe rekordów, brak narzędzi zapewniających dobrą ergonomię przy tworzeniu funkcjonalności ingerujących w dane.

Mimo swoich ograniczeń raporty typu wykres stanowią znakomite narzędzie to tworzenia raportów i usprawnień w programie i są przez nas często i chętnie wykorzystywane. 

Archiwizacja zakazów operatorów | Dodatek ERP XL

Data utworzenia: 
22.02.2017
Numer referencyjny: 
SXJ005
Płatny
0 0 0
Funkcjonalność umożliwiająca archiwizację zakazów operatorów zastępująca standardową funkcjonalność kasowania zakazów operatorów. Zarchiwizowany zakaz daje gwarancję, że nie zostanie on przypadkowo przywrócony, co mam miejsce za każdym razem, gdy aktualizowana jest karta operatora ze wzorca.
Czytaj dalej

Zarządzanie zakazami operatorów | Dodatek ERP XL

Data utworzenia: 
29.10.2012
Numer referencyjny: 
SXJ004
Ograniczony
0 0 1
Funkcjonalność do szybkiego przeglądania, dodawania i kasowania zakazów dla operatorów. Umożliwia łatwe ustawienie lub zdjęcie jednego zakazu na wielu operatorach. Pomocne przy zarządzaniu zakazami w firmie o rozbudowanej strukturze uprawnień i dostępów.
Czytaj dalej