Raport typu wykres

Raport typu wykres to standardowe narzędzie dostępne w Comarch ERP XL pozwalające na podpinanie dowolnych raportów i nie wymagające żadnych specjalnych licencji. Narzędzie dostępne jest w każdym kontekście programu pod ikoną wykresu. Raporty tworzone są z wykorzystaniem składni SQL.

Raporty tego rodzaju prezentują wyniki w postaci płaskiej tabeli bez możliwości jej formatowania, co jest wystarczające w większości przypadków. Umożliwiają także prezentację wyników w postaci wykresów, choć nie jest to popularne zastosowanie.

Funkcjonalność raportów typu wykres daje również możliwość tworzenia narzędzi ingerujących w dane stanowiąc alternatywnę dla dodatków pisanych w dużej hydrze i aplikacji uruchamialnych exe.

Mocne strony narzędzia: powszechna dostępność, brak konieczności posiadania dodatkowych licencji, łatwość eksportu danych do Excela, prostota, możliwość tworzenia raportów zagnieżdżonych (drill-down), możliwość tworzenia funkcjonalności ingerujących w dane, otwartość kodu.

Słabe strony narzędzia: praktyczne ograniczenie do 20 kolumn, niewydajne przy bardzo dużej liczbe rekordów, brak narzędzi zapewniających dobrą ergonomię przy tworzeniu funkcjonalności ingerujących w dane.

Mimo swoich ograniczeń raporty typu wykres stanowią znakomite narzędzie to tworzenia raportów i usprawnień w programie i są przez nas często i chętnie wykorzystywane. 

Do podłączenia dodatku określonego jako Raport typu wykres wystarczy standardowy dostęp do programu ERP XL z dowolnej licencji, nieograniczony zakazem dostępu do tej funcjonaności.

Data utworzenia: 
15.04.2020
Numer referencyjny: 
SXJ078
Płatny
Program pozwalający na kopiowanie zakazów ze wzorców na operatorów.
Data utworzenia: 
04.03.2020
Numer referencyjny: 
SXJ073
Płatny
Raport przedstawia ilościowy i wartościowy stan towarów na magazynach i składach celnych na wskazany dzień. Pozwala na sporządzenie wiekowania stanów magazynowych lub sporządzenie zestawienia towarów nierotujących.
Data utworzenia: 
23.02.2020
Numer referencyjny: 
SXJ070
Płatny
Raport Struktura wiekowa rozrachunków w postaci tabelarycznej z możliwością eksportu do Excela.
Data utworzenia: 
23.02.2020
Numer referencyjny: 
SXJ069
Płatny
Raport wyliczający podstawę prowizji handlowej. Prowizja wyliczana jest od kwoty netto lub zysku faktury proporcjonalnie do wpłat za faktury. Wykorzystywany do wyliczania prowizji przedstawicieli handlowych.
Data utworzenia: 
13.09.2018
Numer referencyjny: 
SXJ049
Płatny
Raport prezentuje historyczny stan magazynu na wskazany dzień z wyszczególnieniem numeru partii towaru.
Data utworzenia: 
18.06.2018
Numer referencyjny: 
SXJ048
Płatny
Zestaw raportów dostarczających sumowanie zaznaczonych pozycji na niektórych listach, w tym: dokumentów handlowych, rejestru VAT, wyciągów bankowych, zapisów księgowych, zamówień i ofert. Raporty korzystają z tabeli zaznaczeń.
Data utworzenia: 
27.05.2018
Numer referencyjny: 
SXJ046
Ograniczony
Funkcjonalność wyświetla listę licencji przypisaną do operatorów oraz umożliwia proste dodanie i usunięcie licencji na operatorze.
Data utworzenia: 
30.11.2015
Numer referencyjny: 
SXJ044
Płatny
Wskazówki postępowania przy przeprowadzaniu inwentaryzacji magazynowej w ERP XL. Dodatkowo uzupełnione o zestaw narzędzi ułatwiających inwentaryzację.