Data utworzenia: 17.05.2017 Numer referencyjny: SXJ019 Płatny 738,00 zł

Porównanie cen zakupu w dwóch okresach | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 738,00 zł

Zastosowanie

Raport porównuje historyczne ceny zakupu towarów w dwóch wskazanych okresach  wykazując przyrost wartościowy i procentowy pomiędzy okresami. Ułatwia analizę zmian, jaka zaszła w cenach zakupu towarów handlowych lub surowców na przestrzeni pewnego okresu czasu.

Raport porównuje zmiany cen zakupu dla dwóch wskazanych okresów czasu

Zasada działania

W kolumnie [Cena okres 1] wykazana jest średnia cena zakupu towaru (lub surowca) w okresie zdefiniowanym przez parametry [Okres 1 OD] i [Okres 1 DO].

W kolumnie [Cena okres 2] wykazana jest średnia cena zakupu towaru (lub surowca) w okresie zdefiniowanym przez parametry [Okres 2 OD] i [Okres 2 DO].

Kolumna [Przyrost wartościowy] wykazuje wartość wzrostu ceny (wartość dodatnia) lub spadku ceny (wartość ujemna) na zasadzie porównania ceny z pierwszego i drugiego okresu.

Kolumna [Przyrost procentowy] wykazuje wartość procentową wzorstu na zasadzie porównania ceny z pierwszego i drugiego okresu.

Cena pobierana jest z dokumentów historycznych we wskazanych okresach czasu. W zależności od ustawień parametrów cena może być pobierana z następujących typów dokumentów: PZ, PZI, FZ, PW i KDZ. Opcjonalnie można też uwzględnić korekty do tych dokumentów.

Na raporcie dostępny jest również parametr [Tylko porównywalne]. Jego zaznaczenie spowoduje zawężenie listy towarów tylko do tych pozycji, które mają określoną cenę zakupu w obydwu okresach. 

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Znikoma. Podstawowa struktura danych przechowujących cenniki nie zmieniła się od początku istnienia programu.

Definicja raportu

Lista towarów

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Historia zmian wersji

  • 2023.01.27
    • Możliwość uwzględnienia dokumentu Kosztu Dodatkowego Zakupu (KDZ)
    • Możliwość uwzględnienia korekt dostaw: PZK, FZK, PWK
    • Filtr na nazwę towaru

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph