Data utworzenia: 27.05.2018 Numer referencyjny: SXJ046 Ograniczony

Licencje przypisane do operatorów | Dodatek ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Zastosowanie

Funkcjonalność ułatwia zarządzanie licencjami w przypadku dużej liczby użytkowników. Pozwala na sprawniejsze zarządzanie listą dostępnych licencji w firmie. Wyświetla listę licencji i przypisanych do niej operatorów, w przeciwieństwie do standardowej funkcjonalności programu, która umożliwia tylko wyświetlenie przypisanych licencji na otwartej karcie operatora. Dodatkowo pozwala na dodawanie  bądź usuwanie określonej licencji na wskazanym operatorze lub na wszystkich operatorach.

Lista operatorów przypisanych do licencji

Zasada działania

Informacja o licencji przypisanej do operatora zapisywana jest na karcie operatora w postaci bitowej. Przykładowo pierwszy bit oznacza licencję Sprzedaż (wartość 1), drugi bit licencję Księgowość (wartość 2), trzeci bit licencję Kompletacja (wartość 4), itd. Wartości bitowe poszczególnych licencji nie są udokumentowane - ich listę stworzyłem empirycznie. 

Na podstawie wartości bitowej na karcie operatora i dodatkowej tabeli z listą licencji zawierającą wartości bitowe raport wyświetla listę licencji przypisanych do operatorów. Lista ograniczona jest do operatorów aktywnych (nie wyłączonych).

Dodatkowo z poziomu raportu możliwe jest proste przypisanie lub zdjęcie licencji do określonego operatora lub do wszystkich operatorów. Umożliwiają to parametry zdefiniowane w dolnej cześci formatki: 

Parametry listy licencji i operatorów
Znaczenie parametrów:

  • Tryb "nic nie rób" - wyświetla samą listę licencji i operatorów
  • Tryb "Dodaj licencję" pozwala na ustawienie wskazanej licencji na wskazanym operatorze lub wszystkich operatorach
  • Tryb "Zabierz licencję" pozwala na zdjęcie wskazanej licencji na wskazanym operatorze lub wszystkich operatorach
  • Rodzaj licencji - wskazanie licencji spośród wszystkich znanych licencji stanowiskowych w ERP XL
  • Operator - wskazanie operatora spośród wszystkich aktywnych operatorów w programie

Po ustawieniu parametrów należy dokonać potwierdzenia wyboru klawiszem ENTER lub ikoną Pioruna.

Definicja dodatku

Struktura firmy - zakładka Struktura praw

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Dodatkowe obiekty bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Funkcjonalność ma zdefiniowaną na sztywno listę licencji znaną na stan programu w wersji 2017.1. Jeśli producent utworzy nowe licencje to konieczna będzie ich aktualizacja na liście. Tym niemniej dodatek będzie działał dobrze, nawet jeśli nie będzie obsługiwał pewnych nowych licencji, pod warunkiem że firma nie będzie z nich korzystać.

Komentarze

Obrazek użytkownika admin
admin 02.10.2022 - 17:10
To narzędzie udostępniamy i omawiamy w ramach kursu Zarządzanie uprawnieniami w ERP XL – administracja podstawowa, organizowanego w ramach Centrum Szkoleniowego Prospeo

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph