Data utworzenia: 23.02.2020 Numer referencyjny: SXJ069 Płatny 984,00 zł

Prowizje handlowców | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 984,00 zł

Zastosowanie

Raport ma zastosowanie do wyliczenia prowizji dla przedstawicieli handlowych.

Prowizja wyilczana jest na podstawie rozliczeń do wpłat, które zostały zarejestrowane we wskazanym okresie czasu. Za podstawę prowizji brana jest kwota netto faktury lub zysk (w zależności od wskazanego parametru). Kwota prowizji wyliczana jest proporcjonalnie w stosunku do wpłaty za fakturę,  uwzględniane są wpłaty całkowite i częściowe. Dodatkowo kwota prowizji uwzględnia wskaźnik procentowy.

Prowizje handlowców
Powiązanie faktury z handlowcem odbywa się na jeden z alternatywnych sposobów, ustawianych na poziomie raportu:

  • Handlowiec to Pracownik wskazany na fakturze jako Opiekun
  • Handlowiec to Pracownik wskazany na fakturze jako Akwizytor
  • Handlowiec to Kontrahent wskazany na fakturze jako Akwizytor

Raport dostarcza wszystkich niezbędnych danych do wyliczenia podstawowej prowizji handlowców, to jest: kwoty podstawy netto i liczby dni przeterminiowania wpłaty.  

Raport wylicza wartość prowizji wg wzoru:

Prowizja = [kwota netto] lub [zysk] (w zależności od ustawienia parametru "źródło prowizji") * [wskaźnik wpłaty] * [wskaźnik prowizji]/100

Raport można w łatwy sposób wyeksportować do Excela i poddać dalszej obróbce.

Definicja raportu

Lista kontrahentów - zakładka wg Akronimu

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Wyzwalacz prowizji

Istnieje wiele metod liczenia raportów prowizyjnych, a każdą z nich da się zaimpementować w programie ERP XL, pod warunkiem że program przechowuje niezbędne dane. Miałem już do czynienia z tworzeniem raportów dla różnych grup pracowników: handlowców, menedżerów, montażystów oraz dla różnych branż: handlowych, produkcyjnych opartych o projekty, czy usługowych. Łączy je jednak jedna cecha wspólna jaką jest jednoznacznie określony moment wypłacenia prowizji, który nazywam wyzwalaczem prowizji.

Wyzwalacz prowizji to punkt w czasie dla określonego zdarzenia gospodarczego (od którego liczona jest prowizja), który jednoznacznie kwalifikuje go do jakiegoś okresu prowizyjnego. W tym punkcie musi zostać spełniony warunek niezmienności prowizji, co znaczy, że:

  1.  jakiekolwiek zmiany na tym zdarzeniu nie wpłyną na tę prowizję,
  2. wyliczenie prowizji w dowolnym momencie w przyszłości dla danego zdarzenia gospodarczego będzie mieć zawsze tę samą wartość,
  3. punkt w czasie nigdy nie zostanie określony na moment wsteczny, co uniemożliwiłoby uwględnienie zdarzenia w kolejnym okresie prowizyjnym.

W przypadku udostępnionego tutaj Raportu prowizji handlowców wyzwalaczem jest data rozliczenia dokumentu. Ta data określa moment, w którym prowizja od danego zdarzenia (w tym przypadku kwoty rozliczenia) nie zmieni się i zawsze będzie dotyczyła określonego punktu w czasie. To oznacza, że należna prowizja nigdy nie zostanie pominięta ani też nie zostanie uwzględniona dwukrotnie w różnych okresach.

Zdefiniowanie wyzwalacza prowizji to nie zawsze proste zadanie. Niekiedy składa się na niego wiele warunków. W sytuacjach bardziej wymagających tworzy się oddziene podprogramy, które cyklicznie sprawdzają spełnienie warunków dla określonych zdarzeń i ustawiają na nich datę rozliczenia prowizji jeśli te warunki zostały spełnione. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy projektowaniu i tworzeniu raportu prowizyjnego w swojej firmie to zapraszam do kontaktu z nami

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph