Data utworzenia: 13.09.2018 Numer referencyjny: SXJ049 Płatny 738,00 zł

Stan magazynu na dzień wg partii | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 738,00 zł

Zastosowanie

Raport przedstawia bieżący lub historyczny (w zależności od wprowadzonej daty) stan magazynu na wskazany dzień z wyszczególnieniem numeru i daty dostawy, ceny przyjęcia towaru lub surowca, numeru partii i terminu ważności. Pomocny przy analizowaniu i śledzeniu bieżacych lub historycznych zasobów magazynowych dla określonej partii towaru oraz do analizy historycznych cen nabycia surowców i towarów.

Stan magazynu na dzień z wyszczególnieniem numeru partii

Raport może zostac zintegrowany z raportem SXJ002A Historia transakcji wskazanej GID Dostawy dając dodatkowo możliwość prześledzenia historii wskazanej partii. Podwójne kliknięcie pozycji na raporcie spowoduje wtedy otwarcie raportu SXJ002A.

Zasada działania

Stan magazynu wyliczany jest dynamicznie na podstawie historii zakupu i sprzedaży. Pod tym względem raport działa na tej samej zasadzie co standardowy wydruk [Stan magazynu na dzień] dosotępny pod ikoną drukarki w kontekście listy towarów wg kodu. Raport wyszczególnia jednak zasoby w podziale na partie magazynowe, tak jak jest to widoczne na karcie towaru w zakładce Zasoby:

Zasoby towaru z podziałem na partie
Dodatkowo dzięki zastosowaniu filtrów umożliwia zawężenie listy zasobów do określonego magazynu lub określonej partii. Filtr partii działa na zasadzie Like, czyli dopasowania do wpisanego fragmentu.

Definicja raportu

Lista towarów wg kodu

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Wymagane obiekty SQL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Rozszerzenie o historię dostawy

Możliwe jest rozszerzenie raportu umożliwiające analizę historii transakcji na wskazanej pozycji.

W tym celu należy pod ten raport podpiąć raport  SXJ002A Historia transakcji wskazanej GID Dostawy jako raport zagnieżdżony. Raporty należy spiąć ze sobą w ten sposób:

Sposób podpięcia raportu podrzędnego SXJ002A pod raport SXJ0049
Podwójne kliknięcie pozycji na raporcie wiekowania spowoduje otwarcie raportu historii transakcji dla tej pozycji.

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Wrażliwość na zmiany wersji programu jest znikoma bo raport bazuje na  pierwotnej funkcjonalności handlowej. Może wymagać aktualizacji w sytuacji gdy pojawi się w programie nowy typ dokumentów handlowych.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph