rozliczenia i rozrachunki

W Comarch ERP XL funkcjonują dwa pojęcia związane z należnościami i zobowiązaniami: rozliczenia i rozrachunki.

Rozliczenia to łączenia dokumentów z zapłatami na poziomie handlowym. Dokument nie musi być zaksięgowany aby dokonać rozliczenia. 

Rozrachunki to łączenia zapisów księgowych do dokumentów z zapisami księgowymi do zapłat za te dokumenty. Rozrachunki odnoszą się wyłącznie do księgowości.

Przedstawiamy tutaj artykuły i narzędzia związane z zagadnieniem rozliczeń i rozrachunków.

Błąd sprawdzania tożsamości kont | Solucja ERP XL

Data utworzenia: 
20.07.2009
Numer referencyjny: 
SXJ025
Ograniczony
0 0 0
Naprawa błędu występującego przy próbie rozrachowania zapisów, zgłaszanego przez komunikat: Błąd sprawdzania tożsamości kont. W okresie, w którym dokonywany jest rozrachunek nie istnieje konto tożsame do konta rozrachowywanego dekretu.
Czytaj dalej