rozliczenia i rozrachunki

W Comarch ERP XL funkcjonują dwa pojęcia związane z należnościami i zobowiązaniami: rozliczenia i rozrachunki.

Rozliczenia to łączenia dokumentów z zapłatami na poziomie handlowym. Dokument nie musi być zaksięgowany aby dokonać rozliczenia. 

Rozrachunki to łączenia zapisów księgowych do dokumentów z zapisami księgowymi do zapłat za te dokumenty. Rozrachunki odnoszą się wyłącznie do księgowości.

Przedstawiamy tutaj artykuły i narzędzia związane z zagadnieniem rozliczeń i rozrachunków.