Data utworzenia: 04.03.2020 Numer referencyjny: SXJ073 Płatny 1 968,00 zł

Wiekowanie magazynu i składu celnego | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 1 968,00 zł

Zastosowanie

Raport przedstawia ilościowy i wartościowy stan towarów na magazynach i składach celnych na wskazany dzień. Pozwala na oszacowanie bieżącej lub historycznej ilości towarów na składach celnych i na magazynach oraz wykazanie towarów nierotujących. Wykazana liczba dni zalegania pozwala na sporządzenie wiekowania stanów magazynowych. Może być pomocny przy definiowaniu normatywów magazynowych. 

Raport wiekowania magazynu i składu celnego
Znaczenie poszczególnych kolumn:

 • Kod towaru
 • Nazwa towaru
 • Miejsce - kod magazynu lub "SKŁAD CELNY" w przypadku występowania towaru na składzie celnym
 • Ilość - Historyczna ilość towaru na wskazany dzień - w magazynie lub na składzie celnym
 • Wartość PLN- Historyczna wartość towaru na wskazany dzień - w magazynie lub na składzie celnym
 • Cecha - Oznaczenie partii towaru określone na dostawie
 • Nr dokumentu dostawy - określa dokument wprowadzający towar na magazyn
 • Data dokumentu dostawy
 • Nr dokumentu SC - w przypadku towaru na magazynie pochodzącego ze skadu celnego będzie to numer dokumentu Składu Celnego, a w przypadku towaru na składzie celnym będzie to numer tego dokumentu Składu Celnego
 • Data SC
 • Dni zalegania - liczba dni, jaka upłynęła od daty nabycia towaru (jeśli towar pochodzi ze składu celnego to jest Data SC, a jeśli z innego źródła to data dostawy) do dnia wskazanego w raporcie (lub na dzień bieżący)
 • Wartość Wal SC - Historyczna wartość towaru na składzie celnym wyrażona w walucie
 • Waluta SC

Definicja raportu

Lista towarów wg kodu

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Rozszerzenie o historię dostawy

Możliwe jest rozszerzenie raportu umożliwiające analizę historii transakcji na wskazanej pozycji.

W tym celu należy pod ten raport podpiąć raport SXJ002A Historia transakcji wskazanej dostawy jako raport podrzędny.

Podwójne kliknięcie pozycji na raporcie wiekowania spowoduje otwarcie raportu historii transakcji dla tej pozycji.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph