Baza artykułów i dodatków

Najnowsze artykuły

Data utworzenia: 
18.10.2010
Numer referencyjny: 
SXJ007
Płatny
Raport do odnajdywania i uzgadniania różnic pomiędzy ilością handlową, a magazynową w ERP XL.
Data utworzenia: 
01.06.2009
Numer referencyjny: 
SXJ006
Płatny
Zbiorcze zestawienie środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym z wykazaniem wartości: podstawy, wartości umorzenia, kwoty netto, wartości zwiększenia i zmniejszenia na wskazany dzień. Umożliwia wygenerowanie zestawienia na wskazany dzień.
Data utworzenia: 
22.02.2017
Numer referencyjny: 
SXJ005
Płatny
Funkcjonalność umożliwiająca archiwizację zakazów operatorów zastępująca standardową funkcjonalność kasowania zakazów operatorów. Zarchiwizowany zakaz daje gwarancję, że nie zostanie on przypadkowo przywrócony, co mam miejsce za każdym razem, gdy aktualizowana jest karta operatora ze wzorca.
Data utworzenia: 
29.10.2012
Numer referencyjny: 
SXJ004
Ograniczony
Funkcjonalność do szybkiego przeglądania, dodawania i kasowania zakazów dla operatorów. Umożliwia łatwe ustawienie lub zdjęcie jednego zakazu na wielu operatorach. Pomocne przy zarządzaniu zakazami w firmie o rozbudowanej strukturze uprawnień i dostępów.
Data utworzenia: 
12.02.2017
Numer referencyjny: 
SXJ003
Publiczny
Zestaw skryptów SQL ułatwiających identyfikację miejsca podpięcia dodatków w programie. Te dodatki obejmują: zakazy operatorów, filtry, wydruki dokumentów, raporty SQL. Narzędzia są pomocne przy sporządzeniu inwentaryzacji dodatków jak również przy uszczelnianiu zakazów w programie.
Data utworzenia: 
05.05.2009
Numer referencyjny: 
SXJ002
Płatny
Zestaw raportów ułatwiających śledzenie partii towaru dla wskazanej dostawy. Pomocny przy uzgadnianiu historycznych stanów ilościowych i wartościowych oraz przy poszukiwaniu określonej partii towaru.
Data utworzenia: 
27.04.2009
Numer referencyjny: 
SXJ001
Publiczny
Raport prezentuje aktualny stan należności i zobowiązań kontrahentów wg przedziałów zapadalności. Bazuje na płatnościach czyli jest niezależny do księgowania.