Data utworzenia: 21.11.2016 Numer referencyjny: SXJ009 Ograniczony

Zapis nie został do końca wyceniony | Solucja ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Opis problemu

Próba zaksięgowania wyciągu bankowego lub dokonania wyceny zapisu bankowego dla rejestru walutowego rozliczanego na zasadzie wyceny wyświetla komunikat:

Zapis nie został do końca wyceniony

Bezpośrednią przyczyną jest brak dostępnych środków pieniężnych, które powinny wycenić zapis  bankowy na raporcie. Przyczyną braku tych środków może być  nie zachowanie chronologii przy wprowadzaniu raportów lub niewłaściwa kolejność zapisów bankowych na raporcie.

Opisane tutaj rozwiązanie przedstawia sposób na dokonanie wyceny przy niezachowanej chronologii importowania wyciągów (np. napierw został zaimportowany wyciąg z dnia 4, a później wyciąg z dnia 3) oraz prezentuje przypadek braku kolejności zapisów bankowych w obrębie raportu.

Nieco innym źródłem problemu może też być przypadek niewłaściwej kolejności zapisów w samym raporcie (np. w tym samym dniu najpierw weszła wypłata, a później wpłata), mimo zachowania poprawnej kolejności importowania wyciągów przez operatora. Rozwiązaniem jest wtedy zmiana kolejności zapisów w raporcie udostępniona w dodatku Zmiana kolejności zapisów bankowych.

Brak chronologii w raportach bankowych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Niewłaściwa kolejność zapisów bankowych na raporcie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Opis zdarzenia: Zapis nie został do końca wyceniony.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph