Data utworzenia: 22.07.2009 Numer referencyjny: SXJ008 Ograniczony

Zestawienie transakcji za okres | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Zastosowanie

Proste zestawienie sprzedaży lub zakupu (w zależności od wybranego typu dokumentów) wykazujące obrót ilościowy i wartościowy towarów we wskazanym okresie czasu. Pomocny przy analizowaniu obrotów handlowych dla określonego typu dokumentu w przedziale czasowym. Może posłużyć jako baza do samodzielnej rozbudowy raportu.

Raport ERP XL zestawienie transakcji za okres
 

Zasada działania

Raport wyświetla wszystkie transakcje wskazanego typu z wyszczególnieniem pozycji transakcji. Ograniczony jest do następujących typów dokumentów: FS, PZ, FS, FW, FSE, PW, RW. Uwzględnia spinacze do dokumentów. W przypadku dokumentów typu spinacz dane do zestawienia (data, numer dokumentu) pobierane są ze spinacza.

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Do wersji 2017 XL-a raport będzie działał poprawnie. Możliwe, że raport przestanie działać od wersji 2018, kiedy to ma nastąpić zmiana struktury danych w celu obsłużenia częściowej realizacji PZ/WZ.

Definicja raportu

Lista dokumentów handlowych

Nie

Copy text
Copy text
Copy text
22.07.2009
Copy text
Copy text
Copy text

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph