Data utworzenia: 21.11.2017 Numer referencyjny: SXJ015 Ograniczony

Zamknięcie okresu obrachunkowego w ERP XL | Artykuł ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Wprowadzenie

Zamknięcie  okresu obrachunkowego w Comarch ERP XL
Artykuł przedstawia czynności zmierzające do poprawnego zamknięcia księgowego okresu obrachunkowego w programie Comarch ERP XL.

Artykuł jest uzupełniony o skrypty SQL, których zastosowanie ułatwia ten proces ale nie jest wymagane. Skypty pełnią rolę filtrów i można je podłączyć bezpośrednio w programie, bez potrzeby wchodzenia do bazy danych.

Czym jest zamknięcie ksiąg

Zgodnie z definicją Ustawy o Rachunkowości „zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe (…)”. Wymóg nieodwracalności oznacza, że na moment zamykania okresu dane w księgowości muszą być kompletne i wiarygodne. 

Zamknięcie okresu obrachunkowego w ERP XL oznacza brak możliwości tworzenia, usuwania i modyfikacji zapisów księgowych w tym okresie. Nie ogranicza jednak możliwości wprowadzania dokumentów handlowych i magazynowych oraz operacji bankowych, choć dokumenty takie nie pozwolą się zaksięgować w zamkniętym okresie. W celu zablokowania możliwości tworzenia takich dokumentów należy skorzystać z innej funkcji programu jaką jest zamykanie okresów handlowych.

Zamknięcie okresu może również spowodować brak możliwości dokonywania rozliczeń na kontach walutowych w tym okresie. Rozliczenia na kontach walutowych generują automatycznie różnice kursowe w postaci zapisów na kontach księgowych. Jeśli nastąpi próba dokonania rozliczenia, do którego powinna zostać wygenerowana różnica kursowa w zamkniętym okresie to takie rozliczenie nie będzie możliwe.

W związku z powyższym okres obrachunkowy można zamknąć w programie dopiero wtedy, gdy mamy gwarancję, że nie wpłyną już do niego żadne operacje. W praktyce robi się to między marcem, a majem bieżącego okresu obrachunkowego.

W kolejnych punktach omówię czynności konieczne do zamknięcia okresu obrachunkowego.

Przełączenie programu na poprzedni okres obrachunkowy

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Weryfikacja poprawności wartości towarów na magazynie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Wycena waluty

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Generowanie wyniku finansowego

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Przeniesienie zapisów do księgi głównej

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Zamknięcie poprzedniego okresu obrachunkowego

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Sprawdzenie kompletności kont w bieżącym okresie obrachunkowym

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Sprawdzenie powiązań kont pomiędzy okresami (tożsamość kont)

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Przeniesienie bilansu otwarcia

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Wyksięgowanie wyceny walut

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph