rozliczenia i rozrachunki

W Comarch ERP XL funkcjonują dwa pojęcia związane z należnościami i zobowiązaniami: rozliczenia i rozrachunki.

Rozliczenia to łączenia dokumentów z zapłatami na poziomie handlowym. Dokument nie musi być zaksięgowany aby dokonać rozliczenia. 

Rozrachunki to łączenia zapisów księgowych do dokumentów z zapisami księgowymi do zapłat za te dokumenty. Rozrachunki odnoszą się wyłącznie do księgowości.

Przedstawiamy tutaj artykuły i narzędzia związane z zagadnieniem rozliczeń i rozrachunków.

Data utworzenia: 
19.03.2020
Numer referencyjny: 
SXJ075
Płatny
Jak rozliczyć i wyzerować drobne różnice groszowe pozostające na rozrachunkach.
Data utworzenia: 
23.02.2020
Numer referencyjny: 
SXJ070
Płatny
Raport Struktura wiekowa rozrachunków w postaci tabelarycznej z możliwością eksportu do Excela.
Data utworzenia: 
09.01.2020
Numer referencyjny: 
SXJ066
Płatny
Mechanizm automatycznie ustawia płatność podzieloną na fakturach zakupu powyżej kwoty 15.000 zł brutto.
Data utworzenia: 
05.09.2019
Numer referencyjny: 
SXZ054
Ograniczony
Program do automatycznej wysyłki obrazów faktur elektronicznych. Pobierz bezpłatną wersję DEMO.
Data utworzenia: 
20.07.2009
Numer referencyjny: 
SXJ025
Ograniczony
Naprawa błędu występującego przy próbie rozrachowania zapisów, zgłaszanego przez komunikat: Błąd sprawdzania tożsamości kont. W okresie, w którym dokonywany jest rozrachunek nie istnieje konto tożsame do konta rozrachowywanego dekretu.
Data utworzenia: 
21.11.2017
Numer referencyjny: 
SXJ013
Publiczny
Rozrachunki i rozliczenia w ERP XL – czym się różnią, jak działają i jak utrzymać je w porządku.
Data utworzenia: 
21.11.2016
Numer referencyjny: 
SXJ009
Ograniczony
Opis rozwiązania przy próbie księgowania wyciągu w odpowiedzi na komunikat: Nie możliwe zaksięgowanie lub wycena raportu. Zapis nie został do końca wyceniony.
Data utworzenia: 
27.04.2009
Numer referencyjny: 
SXJ001
Publiczny
Raport prezentuje aktualny stan należności i zobowiązań kontrahentów wg przedziałów zapadalności. Bazuje na płatnościach czyli jest niezależny do księgowania.