migracja i synchronizacja

Narzędzia związane z migracją danych z innych baz i z synchronizacją danych z zewnętrznymi programami.

Data utworzenia: 
15.12.2021
Numer referencyjny: 
SXZ117
Publiczny
Uniwersalny migrator umożliwiający importowanie lub aktualizację danych z dowolnego arkusza Excel do programu Comarch ERP XL.