handel-sprzedaż

Narzędzia handlowe charakterystyczne dla modułu Sprzedaż w odniesieniu do sprzedaży.

Data utworzenia: 
22.07.2009
Numer referencyjny: 
SXJ008
Ograniczony
Prosty raport ERP XL wykazujący dokumenty handlowe we wskazanym okresie. Umożliwia zawężenie wyników do jednego wskazanego typu dokumentu, w tym: FZ, PZ, FS, WZ, PA, FW, FSE, PW, RW.