Data utworzenia: 10.09.2020 Numer referencyjny: SXN093 Płatny 3 444,00 zł

Plan amortyzacji środków trwałych | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 3 444,00 zł

Zastosowanie

Raport generuje plan amortyzacji w postaci czytelnej tabeli. Stanowi alternatywę dla funkcjonalności standardowej, w stosunku do której zapewnia:

 • większą przejrzystość,
 • możliwość weryfikacji zgodności planu z dokumentami OT dzięki podsumowaniom,
 •  szybsze działanie,
 • eksport do Excela w jednolitym formacie i pracę na sumach częściowych.

Każdy środek trwały oprócz rozbicia planowanych kwot na poszczególne miesiące ma również nagłówek z wartościami podsumowującymi dane istniejące już w systemie np. kwota OT i podsumowanie dotychczasowego umorzenia.

Raport umożliwia podstawową weryfikację poprawności danych, zgodnie z zasadą, że dla pojedynczego środka trwałego wartość dokumentu OT musi być równa sumie umorzeń (dotychczasowych i planowanych).

Plan amortyzacji środków trwałych

Zasada działania

Raport opiera się na analizie historii dokumentów środków trwałych i na ich podstawie generowaniu przyszłych kwot amortyzacji.

Wartości są liczone dla każdego środka indywidulanie i plan dla każdego z nich zaczyna się w kolejnym miesiącu niż ten w którym jest ostatni wpis dokumentu AM.

Wykaz i znaczenie kolumn na raporcie:

 • Akronim - skrócony kod środka trwałego (patrz przypis)
 • Rok -rok planowanej AM lub w przypadku nagłówka przyjęcia ŚT
 • Miesiąc – miesiąc planowanej AM lub w przypadku nagłówka przyjęcia ŚT
 • OT_Bilansowo – wartość początkowa bilansowa z OT uwzględniająca zmiany wartości
 • Umorzenie Bilansowe – kwota planowanego umorzenia bilansowego , a w przypadku nagłówka dotychczasowe umorzenie
 • Plan Bilansowy – aktualna wartość ŚT uwzgledniająca odpisy bilansowe.

Analogiczne kolumny dotyczą amortyzacji podatkowej:

 • OT_Podatkowo 
 • Umorzenie Podatkowe
 • Plan Podatkowy

Przypis dotyczący dodatkowego oznaczenia akronimu:
Dla zwiększenia czytelności raportu i łatwiejszej obróbki w arkuszu Excel akronim jest poprzedzony symbolem:
symbol -- oznacza, że środek trwały jest w trakcie amortyzacji
symbol ++ oznacza, że środdek trwały został już całkowicie zamortyzowany i nie jest uwzględniany w planie.
 

Definicja raportu

Lista środków trwałych - zakładka wg akronimu

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Dodatkowe obiekty bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph