Data utworzenia: 21.06.2021 Numer referencyjny: SXJ107 Ograniczony

Raport zagnieżdżony rekurencyjny typu wykres | Artykuł ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Wstęp

Raport typu wykres to podstawowe narzędzie do analizowania danych w ERP XL. Funkcja Jest dostępna w ramach posiadanej licencji stanowiskowych i nie wymaga żadnych zakupów. Opiera się na zapytaniach SQL kierowanych bezpośrednio do bazy ERP XL.

 Raporty typu wykres obsługują opcję drążenia (drill down). Podwójne kliknięcie pozycji powoduje wtedy otwarcie innego raportu zagnieżdżonego w tym raporcie nadrzędnym. Przykładem raportu zagnieżdżonego jest Zarządzanie zakazami operatorów.

Ciekawą opcją drążenia jest rekurencja czyli wywołanie tego samego raportu podrzędnego co nadrzędny. Rekurencja umożliwia nieskończoną pętlę wywołań. Przykładowo kliknięcie na raporcie dokumentu będącego ostatnią korektą spowoduje otwarcie tego samego raportu ale dla wcześniejszej korekty, aż do przejścia do dokumentu pierwotnego.

Raport rekurencyjny zagnieżdżony ERP XL

Ten artykuł przedstawia zastosowanie rekurencji w raportach typu wykres na przykładzie przechodzenia przez kolejne korekty powiązanych ze sobą dokumentów. 

Jak stworzyć rekurencję

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

SXJ107 Raport rekurencyjny

Dokument handlowy dowolnego typu

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Przekazywanie parametrów do raportu zagnieżdżonego

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Problem pierwszego uruchomienia

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph