Data utworzenia: 10.06.2021 Numer referencyjny: SXJ105 Płatny 615,00 zł

Niezgodność BZ-BO | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 615,00 zł

Zastosowanie

Raport służy do sprawdzenia poprawności Bilansu Otwarcia kont księgowych z Bilansem Zamknięcia okresu poprzedniego. W przypadku rozbieżności raport wykazuje pozycje niezgodności pomiędzy bilansem zamknięcia roku poprzedniego, a bilansem otwarcia roku kolejnego. Na tej podstawie możliwe jest poprawienie zapisów na kontach księgowych.

Niezgodność BZ-BO
Raport obsługuje niestandardowe okresy obrachunkowe.

Niezgodność BZ-BO

Plan kont

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Obiekty bazy danych

Do działania raportu konieczne jest podłączenie na bazie danych procedury SQL w załączonym skrypcie.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph