Data utworzenia: 19.03.2020 Numer referencyjny: SXJ075 Płatny 307,50 zł

Metoda na krnąbrne rozrachunki | Solucja ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 307,50 zł

Opis problemu

Na rozrachunkach z kontrahentem pozostają nierozliczone pozycje, które albo nie pozwalają się rozliczyć albo nie ma ich z czym rozliczyć. Dotyczą one zwykle drobnych kwot na kontach rozrachunków walutowych i są pozostałością po zaokrągleniach różnic kursowych. Znamienne jest przy tym, że kwota na koncie walutowym jest całkowicie rozrachowana (pozostaje do rozrachowania zero), a pozostaje nierozrachowana kwota na koncie złotówkowym.
Krnąbrnymi nazywam je dlatego, że nie pozwalają się rozrachować, mimo wszelkich spełnionych podstaw do tego.

Przykładowa sytuacja nieznacznej kwoty pozostającej na rozrachunkach z kontrahentem:

Na rozrachunku pozostają kwoty groszowe

Przykładowa sytuacja przy próbie rozrachowania różnicy groszowej z wygenerowanym PK uzgadniającym:

Błąd - dekret jest już rozrachowany wraz z rozliczeniem

Przykładowa informacja przy próbie rozrachowania przeciwstawnych różnic groszowych:

Błąd - Rozliczane dokumenty różnią się walutą

Przykładowa sytuacja przy próbie rozrachowania zapisów na których kwoty rozrachowane różnią się od kwot rozliczonych na powiązanych dokumentach handlowych:

Niemożliwe ustalenie kont rozrachunkowych. Podczas wykonywania lub kasowania rozliczenia lub rozrachunku wystąpił błąd.

Przedstawiona tutaj metoda służy do usunięcia takich pozycji z listy rozrachunków. Zanim ją zastosujesz spróbuj najpierw od-rozliczyć i od-rozrachować kłopotliwe zapisy oraz rozrachować je ponownie, stosując się do zasad opisanych w artykule Rozrachunki i rozliczenia.

Do skorzystania z tej metody potrzebny jest dostęp administracyjny do bazy danych ERP XL.

Krok 1 - Założenia

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Krok 2 - Utworzenie PK rozliczającego

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Krok 3 - Usunięcie pozycji z listy rozrachunków

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Krok 4 - Zabezpieczenie przed samoczynną naprawą

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Historia zmian

  • 2022-06-03 - dodanie triggera niweczącego próbę przywrócenia widoczności rozrachunku przez Apteczkę

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph