Data utworzenia: 09.01.2020 Numer referencyjny: SXJ066 Płatny 98,40 zł

Split payment powyżej kwoty 15 tys zł - automat | Dodatek ERP XL

Komunikat Informacyjny "Dodatku"
Cena brutto: 98,40 zł

Wstęp

Od 1 listopada 2019 obowiązuje konieczność zastosowania mechanizmu MPP (mechanizm podzielonej płatności) dla transakcji powyżej kwoty 15 tys. zł.  

Publikowany tutaj mechanizm ustawia automatycznie na wszystkich fakturach zakupowych powyżej kwoty 15.000 zł brutto flagę "Podzielona płatność".

podzielona płatność w ERP XL

Uwaga - w standardzie programu dostępny jest parametr umożliwiający automatyczną rejestrację płatności podzielonych w obrębie sprzedaży. Nie działa on jednak prawidłowo dla faktur zakupowych, bo: 1) działa tylko dla kartotek towarowych z zaznaczonym parametrem MPP (natomiast w przypadku zakupu powinien działać na wszystkich pozycjach), 2) nie działa na fakturach kosztowych wprowadzanych bezpośrednio do rejestru VAT. 

  Warunki działania mechanizmu

  Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
  Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

  Mechanizm

  Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
  Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

  Sample2ść h3 tag

  Sample pararaph