Data utworzenia: 22.02.2017 Numer referencyjny: SXJ005 Płatny 98,40 zł

Archiwizacja zakazów operatorów | Dodatek ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony. Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj i wykup dostęp / Koszt: 98,40 zł

Logowanie / Rejestracja

Zastosowanie

Funkcjonalność umożliwia archiwizację zakazów operatorów w celu uniknięcia sytuacji ponownego ich zaimportowania ze wzorca operatora, co sprzyja utrzymaniu indywidualnych uprawnień użytkowników.

Lista zarchiwizowanych zakazów dostępna jest na karcie operatora, skąd może zostać usunięta:

Funkcjonalność archiwizowania zakazów operatorów

Narzędzie to zapobiega przywracaniu operatorom niechcianych  zakazów, które zostały wcześniej usunięte. Może się tak dziać w sytuacji, gdy zakazy na karcie użytkownika dziedziczone są ze wzorca. Wzorce uprawnień są standardową funkcjonalnością ERP XL, które w szczególności zawierają listę zakazów dla pewnej grupy użytkowników. Operator dziedziczący ustawienia ze wzorca wygląda w programie w ten sposób:

Import wzorca uprawnień o nazwie "centrum sprzedaży" na kartę operatora

Z biegiem czasu zakazy na wzorcach ewaluują i są uzupełniane, co wymaga każdorazowej aktualizacji użytkowników skojarzonych ze wzorcem. Aktualizacja uprawnień na karcie użytkownika powoduje nie tylko przypisanie nowych zakazów ale również przywrócenie poprzednich, które zostały indywidualnie usunięte na tym użytkowniku. W ten sposób zakazy użytkownika powracają do pierwotnych ustawień.

Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest utrzymanie w firmie zróżnicowaje polityki uprawnień opartej o profile użytkowników z możliwością indywidualizacji zakazów każdego użytkownika. 

Zasada działania

Funkcjonalność składa się z trzech części: triggera rejestrującego kasowane zakazy, triggera zapobiegającego dodaniu zakazu ustawionego jako archiwalny oraz raportu typu wykres umożliwiającego przywracanie zakazów oznaczonych jako zarchiwizowane. 

Usunięcie w programie zakazu na karcie operatora spowoduje wyzwolenie triggera, który doda ten zakaz do listy archiwalnych zakazów (niestandardowa tabela ai_OpeZakazyArchiwalneTbl), co stanowi informację o archiwizacji tego zakazu.

Karta operatora - usunięcie zakazu

Następnie jakakolwiek próba przywrócenia tego zakazu na karcie operatora (ręcznie lub przez zaimportowanie wzorca) spowoduje jego automatyczne skasowanie w chwili zapisania karty operatora, czyli przywrócenie stanu poprzedniego.

Jedynym sposobem ustawienia zarchiwizowanego zakazu jest usunięcie go z listy zakazów zarchiwizowanych. Lista zakazów zarchiwizowanych widoczna jest w kontekście otwartej karty operatora za pośrednictwem raportu [SXJ005A Zakazy archiwalne – lista]:

Lista zakazów zarchiwizowanych na karcie operatora

Przywrócenie archiwalnego zakazu następuje poprzez podwójne kliknięcie zakazu, co wywołuje podraport [SXJB005 Zakazy archiwalne - przywróć ] kasujący ten zakaz z lisy archiwalnych zakazów i przywrócenie go na karcie operatora:

Usunięcie zarchiwizowanego zakazu

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Funkcjonalność jest raczej odporna na zmiany wersji ERP XL w zakresie nadania zakazów na kartach operatorów i stanowisk, ponieważ w tym zakresie od dawna nic się nie zmieniło w programie. Tym niemniej lista dostępnych zakazów została przygotowana na wersji XL-a 2016 i może być nie aktualna. Listę zakazów można zaktualizować samodzielnie, co zostało opisane w artykule Identyfikacja kontekstu podpięcia funkcjonalności w programie.

Definicja raportu nadrzędnego

Kartoteka operatora. Wszystkie zakładki

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Definicja podraportu

[Raport SXJ005A Zakazy archiwalne – lista]

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Dodatkowe obiekty bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Oceń artykuł: 
Vote up!
0
Vote down!
0