JOB

Implementacja określona jako JOB oznacza mechanizm, najczęściej w postaci skryptu SQL, którego celem jest automatyczne uruchamianie się o pewnych określonych porach. Zadania typu JOB podłącza się na serwerze SQL w zakładce Managment, a za ich uruchamianie odpowiedzialny jest proces SQL Agent.

Do skorzystania z funkcjonalności JOB wymagane jest posiadanie pełnej wersji MS SQL Server (SQL Agent nie jest dostępny w wersji darmowej MS SQL Server).

Do podłączenia mechanizmu JOB konieczne jest posiadanie dostępu administracyjnego do serwera bazy danych.