Data utworzenia: 16.03.2020 Numer referencyjny: SXJ074 Płatny 738,00 zł

Otwarcie zamkniętych ksiąg | Narzędzie ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 738,00 zł

Wstęp

W myśl artykułu 13 ust. 6 Ustawy o rachunkowowści program powinien zapewnić trwałość zapisów księgowych.
W Comarch ERP XL jest to realizowane poprzez przeniesienie zapisów z tzw. bufora do księgi głównej oraz przez zamknięcie okresu obrachunkowego. Operacja ta jest trwała i nieodwracalna. 

Mogą się jednak zdarzyć okoliczności wymagające odwrócenie tej operacji. Udostępnione tutaj narzędzie pozwala na otwarcie okresu obrachunkowego i przywrócenie zapisów z księgi głównej do bufora.

Narzędzie jest zestawem skryptów SQL i służy do incydentalnego otwierania okresów obrachunkowych. Do jego uruchomienia potrzebować będziesz dostęp administracyjny do bazy danych ERP XL.

Jeśli potrzebujesz mieć takie narzędzie dostępne bezpośrednio w programie dla wybranych użytkowników to zachęcam do skorzystania z programu "Otwieranie okresu obrachunkowego".

Otwarcie okresu obrachunkowego

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Przywrócenie zapisów do bufora

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph