Data utworzenia: 29.10.2012 Numer referencyjny: SXJ004 Ograniczony

Zarządzanie zakazami operatorów | Dodatek ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Zastosowanie

Funkcjonalność służy do szybkiego przeglądania, dodawania i kasowania zakazów dla operatorów. Wyświetla wszystkich operatorów przypisanych do określonego zakazu. W przeciwieństwie do standardowej funkcjonalności umożliwiającej realizację tego na poziomie kartotek operatorów i stanowisk ta funkcjonalność umożliwia zarządzanie zakazami w kontekście samego zakazu. Pozwala m.in. na dodanie jednego zakazu na wszystkich operatorach lub stanowiskach.

Ustawienie zakazu na wielu operatorach

Funkcjonalność jest dobrym przykładem sposobu działania raportów zagnieżdżonych w połączeniu z procedurą składowaną, dzięki której możliwe jest z poziomu raportu typu wykres dodawanie i usuwanie rekordów w bazie.

Zasada działania

Dodatek składa się z dwóch poziomów raportów typu wykres: przeglądu zakazów i nadania wybranego zakazu.

Raport [SXJ004A Zakazy operatorów – lista] wyświetla wszystkie dostępne w programie zakazy z możliwością odfiltrowania do określonego wzorca. Działanie pola [Filtr kontekstu] jest zgodne z operatorem „Like” czyli umożliwia korzystanie ze znaków specjalnych procent dla dowolnego ciągu tekstowego i podkreślenia dla jednego dowolnego znaku, jak w przedstawionym przykładzie.

Lista zakazów operatorów

Podwójne kliknięcie na pozycję wybranego zakazu powoduje otwarcie raportu podrzędnego w trybie „Podglądu” wyświetlając wszystkich operatorów i stanowiska, dla których został przydzielony dany zakaz.

Dodanie listy operatorów do wskazanego zakazu

Dodatkowo dostępne są parametry, które odnoszą skutek po naciśnięciu klawisza ENTER lub przycisku Pioruna:

 • Nazwa procedury, Kod procedury, Format procedury – wyświetla informację o wybranym zakazie
 • Filtr Operator – zawęża listę operatorów do wprowadzonego wzorca
 • Filtr Stanowisko – zawęża listę operatorów stanowisk do wprowadzonego wzorca
 • Tryb – wykonuje określoną czynność:
  • Podgląd – wyświetla listę operatorów i stanowisk (domyślny tryb przy uruchomieniu raportu)
  • Kasuj widoczne – usuwa wybrany zakaz na wszystkich operatorach i stanowiskach zawężonych do filtra (jeśli filtry nie zostały uzupełnione to konieczne jest jeszcze potwierdzenie tej operacji poprzez zaznaczenie pola [Kasuj nawet jeśli filtry puste])
  • Dodaj wszystkim operatorom – nadaje wybrany zakaz na wszystkich operatorów (nie zależnie od ustawień filtra)
  • Dodaj wszystkim stanowiskom – nadaje wybrany zakaz na wszystkich stanowiskach (nie zależnie od ustawień filtra).

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Funkcjonalność jest raczej odporna na zmiany wersji ERP XL w zakresie nadania zakazów na kartach operatorów i stanowisk, ponieważ w tym zakresie od dawna nic się nie zmieniło w programie. Tym niemniej lista dostępnych zakazów została przygotowana na wersji XL-a 2016 i może być nie aktualna. Listę zakazów można zaktualizować samodzielnie, co zostało opisane w artykule Identyfikacja kontekstu podpięcia funkcjonalności w programie.

Definicja raportu nadrzędnego

Struktura firmy. Zakładka Struktura Praw

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Definicja raportu podrzędnego

Raport [SXJ004A Zakazy operatorów – lista]

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Obiekty bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Oceń artykuł: 
Vote up!
0
Vote down!
0

Komentarze

Obrazek użytkownika Brzozerus
Brzozerus 24.10.2018 - 15:10
Mam wrażenie że pomylił Pan definicję raportu nadrzędnego tego dodatku z tym: https://swiatxl.pl/sxj005-archiwizacja-zakazow-operatorow-dodatek-erp-xl
Obrazek użytkownika admin
admin 10.03.2020 - 18:03
Dziękuję za zwrócenie uwagi, na skutek ewolucji ta sama tabela zakazów przybrała dwie odmienne nazwy w moich skryptach. Ujednoliciłem nazwę tej tabeli.