Data utworzenia: 14.05.2020 Numer referencyjny: SXK084 Ograniczony

Jak wprowadzić zakup importowy | Artykuł ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Wstęp

Ten artykuł przedstawia w jaki sposób zarejestrować w programie ERP XL zakup towarów importowych w module Sprzedaż lub Księgowość bez posiadania licencji na moduł Import.

Przedstawiona tu metoda nie ma zastosowania dla osób posiadających licencję Import. Rejestracja w module Import stanowiąca standardowe rozwiązanie została opisana w instrukcji do programu.

W oddzielnym artykule przedstawiam sposób jak wprowadzić wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru bez modułu Import. 

Sposób rozliczenia transakcji z tytułu importu towarów zależy od tego gdzie dokonywana jest odprawa celna oraz od wybranej procedury.

Podatek należny, który podlega opodatkowaniu w Polsce, może zostać wykazany w zgłoszeniu celnym, deklaracji VAT-7/VAT-7K lub deklaracji importowej VAT-IM. Podatek naliczony, jeśli ma związek z czynnościami opodatkowanymi, jest wykazywany wyłącznie w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Poniżej przedstawiam tradycyjną metodę rozliczania VAT, zgodnie z którą podatek należny wykazuje się wyłącznie w zgłoszeniu celnym. W deklaracji VAT wykazywana jest jedynie kwota podatku naliczonego, jeśli podlega odliczeniu. 

Wprowadzenie dokumentu PZ do systemu

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Wprowadzenie dokumentu FZ do systemu

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Zobowiązanie wobec urzędu celnego

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph