Data utworzenia: 14.05.2020 Numer referencyjny: SXK083 Ograniczony

Jak wprowadzić wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru | Artykuł ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Wstęp

Ewidencja zakupu towarów z krajów Unii Europejskiej wymaga zastosowania w programie odpowiednich zasad. Do rejestracji takich zakupów służy moduł Import. Możliwe jest jednak zarejestrowanie w ERP XL zakupu wewnątrzwspólnotowego bez posiadania licencji na ten moduł – z poziomu modułu Sprzedaż i z wykorzystaniem licencji Sprzedaż.

Ten artykuł przedstawia metodę na zarejestrowanie w programie zakupu wewnątrzwspólnotowego bez posiadania licencji Import.

W oddzielnym artykule przedstawiam sposób jak wprowadzić zakup importowy  bez modułu Import.

Zobowiązanie wobec dostawcy, przyjęcie towaru oraz naliczenie podatku VAT po stronie zakupu (VAT naliczony)

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Dodatkowe koszty wliczone w wartość towaru w magazynie na jednym dokumencie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Wystawienie dokumentu FZ

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Naliczenie podatku VAT po stronie sprzedaży (VAT należny)

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph