Data utworzenia: 25.08.2005 Numer referencyjny: SXJ060 Płatny 393,60 zł

Wyszukiwanie danych w bazie | Narzędzie ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 393,60 zł

Wstęp

W swojej pracy z bazą danych ERP XL (również baz powiązanych, np. POS) często staję przed potrzebą odnalezienia tabel przechowujących pewne dane. W drodze do uzyskania takiej wyszukiwarki stworzyłem zestaw skryptów SQL, które przeszukują całą bazę danych w poszukiwaniu określonego tekstu lub liczby w obrębie wszystkich tabel. 

Opublikowane tutaj narzędzie wyszukuje w bazie danych określony ciąg znaków lub liczbę wskazując nazwę tabeli i nazwę kolumny, w której poszukiwana fraza się znajduje. 

Przykład działania skryptu na bazie ERP XL dla frazy '%harmonogram%':

Przykład efektu wyszukiwania w bazie frazy %harmonogram%

Szukaj tekstu

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Szukaj liczby całkowitej

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Szukaj liczby dziesiętnej w zakresie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Komentarze

Obrazek użytkownika admin
admin 02.10.2022 - 16:10
To narzędzie udostępniamy nieodpłatnie w ramach kursu Administracja systemowa ERP XL organizowanego w ramach Centrum Szkoleniowego Prospeo

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph