Jak dodać obiekt SQL do bazy ERP XL | FAQ

FAQ - jak dodać obiekt SQL do ERP XL

Spośród narzędzi udostępnionych w serwisie występują takie, które do działania wymagają utworzenia dodatkowych obiektów na bazie danych - procedur, funkcji lub triggerów. Ta instrukcja opisuje sposób dodania niestandardowego obiektu SQL do bazy danych.