Data utworzenia: 04.01.2022 Numer referencyjny: SXJ119 Publiczny

Predekretacja - co to znaczy | Artykuł ERP XL

Predekretacja - definicja, synonimy, przykłady użycia

Definicja
Słowo "predekretacja" pojawia się w dokumentacji do modułu księgowego Comarch ERP XL i ERP Optima. Używają go partnerzy Comarch w komunikacji z klientem. Zostało nawet zaadoptowane przez firmę Soneta w programie Enova365.  Nie znajdziesz go jednak w słowniku języka polskiego ani w Wikipedii. Postanowiłem zapełnić tę lukę :-)  

Predekretacja to neologizm utworzony przez twórcę oprogramowania Comarch ERP XL (wtedy jeszcze CDN XL) oznaczający czynność przywołania na ekran planowanego sposobu zaksięgowania dokumentu ze wskazaniem numerów kont księgowych, kwot i opisów. Jest więc czynnością poprzedzającą faktyczną dekretację na konta księgowe.

predekretacja
Predekretacja daje użytkownikowi możliwość wprowadzenia zmian w stosunku do zapisów zaproponowanych przez program, czyli ingerencję w proces księgowania. To jest korzystne bowiem pozwala na łatwe obsłużenie nietypowych przypadków, a nawet ręczną dekretację dokumentów.

Dane predekretacji są zapisywane i przechowywane w bazie danych, nawet gdy dokument zostanie już zaksięgowany na konta księgowe.

Dekret księgowy powstały w wyniku księgowania dokumentu na podstawie predekretacji staje się bytem niezależnym. W szczególnym przypadku może on zostać zmodyfikowany. Zmiana ta nie będzie mieć jednak wpływu na pierwotną predekretację. Oznacza to, że informacje pomiędzy predekretacją, a finalnym dekretem mogą się różnić. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ po zaksięgowaniu dokumentu predekretacja nie stanowi już żadnej wartości.

Synonimy
księgowanie wstępne, przedksięgowanie, dekretacja testowa.

Przykłady użycia
"Opis analityczny dostępny jest na każdym dokumencie księgowym i stanowić będzie podstawę do działania predekretu."

"niech pani zmieni to konto na predekretacji."

"ta predekretacja nie przywołuje konta kosztowego!"

"Ela siedziała godzinę nad tą predekretacją - czy to ty ją skasowałeś?"

 

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph