Data utworzenia: 30.10.2020 Numer referencyjny: SXJ096 Płatny 307,50 zł

Planowanie i optymalizacja zapasów magazynowych | Artykuł ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 307,50 zł

Wstęp

Optymalizacja zapasów magazynowych zmierza do ograniczenia do minimum stanu posiadania na magazynie towarów (handlowych i produktów, a pośrednio również surowców)  i do redukcji kosztów z tym związanych. Koszt składowania towaru wiąże się z zamrożeniem kapitału w towarze, z wykorzystaniem miejsca magazynowego i z ryzykiem długiego zalegania towaru mogącego wpływać na utratę jego wartości. Celem jest więc posiadanie na magazynie takiej ilości towaru aby zapewnić bieżącą sprzedaż lub produkcję ale z jednoczesnym ograniczeniem kosztownej nadmiarowości. 

Jedną z metod planowania stanów magazynowych jest korzystanie ze zdefiniowanych normatywów ilościowych, a optymalizacja zmierza do strojenia tych normatywów. Strojenie normatywów bazuje na historycznej dynamice sprzedaży.

W tym artykule przedstawiam różne metody i algorytmy pozwalające na wyliczenie optymalnych normatywów, które miałem okazję wdrożyć u kilku klientów. Ma to zastosowanie do planowania zapotrzebowania na towary handlowe i wyroby gotowe. Planowanie zapotrzebowania na surowce i półprodukty stanowi materiał na oddzielny artykuł.

Artykuł nie stanowi gotowego rozwiązania lecz bazę pod stworzenie takowego. Jeśli nie posiadasz odpowiednich zasobów do jego implementacji to zleć tę pracę nam. 

Bilans Stanu Towarów

Za składanie zamówień do dostawców na towary i surowce odpowiedzialny jest zwykle dział zaopatrzenia lub planowania produkcji. W programie Comarch ERP XL dostępne jest standardowe narzędzie wspomagające ten proces – Bilans Stanu Towarów (BST). Pozwala on wyliczenie zapotrzebowania na wskazaną grupę towarów lub surowców i wygenerowanie zamówień do dostawcy. Do wyliczenia zapotrzebowania bazuje ono na kilku definiowalnych wskaźnikach, między innymi stan bieżący, ilość zamówiona przez klientów, ilość w drodze i normatyw. Ponadto program oferuje definiowanie własnych niestandardowych wskaźników w oparciu o zaprogramowany algorytm, na przykład sezonowość towaru. 

Bilans Stanu Towarów

Zalecana ilość normatywna

Kluczowym wskaźnikiem do optymalizacji planowanego zapasu jest normatyw (na liście składników widnieje jako NORM). Normatyw to ustalona na kartotece towarowe zalecana ilość danego towaru na magazynie wyrażona stanem minimalnym i maksymalnym:

Normatywy na kartotece towarowej
Definicja ilości normatywnej towaru w programie może odnosić się do całej firmy, lub określonych magazynów (w tym oddziałów) w firmie.

Normatyw stanowi prostą informację o zalecanej ilości towaru na magazynie, która może być źródłem do wyliczenia zapotrzebowania na towar przy użyciu Bilansu Stanu Towarów. Standardowa funkcjonalność programu ogranicza się do możliwości zdefiniowania tych normatywów manualnie. To oznacza, że zaopatrzeniowcy powinni nanieść je ręczne i cyklicznie korygować. Jednak w przypadku dużej liczby kartotek towarowych bądź bardziej złożonych procesów logistycznych w firmie może to przysporzyć trudności. Rozwiązaniem jest automatyzacja ustalania normatywu.

Celem automatyzacji ustalania normatywu jest dostarczenie funkcjonalności zastępującej manualną pracę zaopatrzeniowców poprzez optymalne wyliczanie normatywów i automatyczne aktualizowanie ich na kartotekach towarowych w określonych odstępach czasu. Aby to uzyskać konieczne jest stworzenie zewnętrznego programu opartego o zdefiniowany algorytm liczenia normatywów. 

Parametryzacja kartotek towarowych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Parametry globalne

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Wyliczenie tendencji statystycznej

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Algorytm średniej prostej

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Algorytm średniej ruchomej

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Algorytm porównawczy 

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Diagram przebiegu procesu

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Symulacja i rejestracja normatywów

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Implementacja algorytmu w Comarch ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph