Data utworzenia: 30.12.2019 Numer referencyjny: SXJ062 Publiczny

Zawód – Specjalista / Konsultant Comarch ERP XL | Artykuł ERP XL

Wstęp

Specjalista ERP XL w trakcie pracy
Specjalista Comarch ERP XL jest osobą poszukiwaną na rynku pracy. Dobry specjalista cieszy się szacunkiem klientów i pracodawców i może liczyć na przyzwoite wynagrodzenie. Praca w tym zawodzie przynosi dużo satysfakcji, a przy tym daje duże możliwości samorealizacji i zarządzania swoim czasem pracy. Wiąże się jednak z koniecznością nabycia i rozwinięcia umiejętności pracy z ludźmi, dobrego poznania programu ERP XL, a ponad wszystko – zrozumienia mechanizmów biznesowych w polskich przedsiębiorstwach. 

Artykuł ten adresuję do osób, które rozważają rozpoczęcie kariery zawodowej jako specjalista oprogramowania Comarch ERP XL, w szczególności na stanowiskach: konsultant ERP XL i administrator ERP XL.

Kto to jest Specjalista Comarch ERP XL

Jest to osoba łącząca w sobie trzy umiejętności: wiedzę o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych, znajomość programu Comarch ERP XL oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi. Każdej z nich można się nauczyć, choć pewne cechy charakteru lub podstawy teoretyczne sprawiają, że nauka ta przebiega sprawniej. 

Comarch ERP XL jest to grupa programów wspomagających zarządzanie firmą. Więcej na ten temat w artykule Co to jest system Comarch ERP XL.

Specjalista Comarch ERP XL świadczy usługi konsultingowe lub techniczne, które pomagają przedsiębiorstwom rozwinąć swój potencjał biznesowy. Sprowadzają się one m.in. do doradztwa w zakresie doboru odpowiednich narzędzi, rozwiązań i metod, wdrażania ich, utrzymywania i dalszego rozwoju. 

Droga do miana dobrego specjalisty trwa kilka lat. Zaczyna się od zdobycia wiedzy z obsługi programu i na tym etapie sprowadza się głównie do realizacji jasno określonych zadań. Z czasem nabywa się świadomości celowości tych zadań i definiowania ich samodzielnie, czyli doradzania klientowi rozwiązań. Ten etap wiąże się ze zrozumieniem potrzeb biznesowych klienta i umiejętnością ich spełnienia na bazie pozyskanych doświadczeń. Na wyższym poziomie wtajemniczenia dochodzą umiejętności miękkie związane z negocjowaniem warunków i przewidywaniem zagrożeń w realizacji celów.

W trakcie nauki specjalista musi pozyskać podstawową wiedzę o obszarach działalności przedsiębiorstw i ich funkcjonowaniu w programie Comarch ERP XL, co obejmuje logistykę, handel, produkcję, księgowość i bazy danych. Równolegle może wyspecjalizować się w wybranych obszarach i nabyć wiedzę techniczną programistyczną. Ludzi z tak szeroką wiedzą jest naprawdę niewielu, a zapotrzebowanie na nich ogromne. 
Nauka nie kończy się nigdy. Jest związana z ciągłym doskonaleniem swojego warsztatu, poznawaniem nowych obszarów biznesowych, koniecznością stałej aktualizacji zmian w przepisach i oprogramowaniu oraz szlifowaniu swoich umiejętności komunikacji z klientem. W tej pracy nie ma rutyny i nie można się nudzić.

Zawód Specjalisty ERP XL rozróżnia się często na stanowisko konsultanta ERP XL i administratora ERP XL. Konsultant jest osobą świadczącą swoje usługi firmom zewnętrznym (zatrudnioną w firmie wdrożeniowej lub na własnej działalności). Administrator jest osobą zatrudnioną w firmie posiadającej ERP XL i świadczącą głównie usługi utrzymania systemu (tzw. maintenance).

Na czym polega praca specjalisty ERP XL

Charakter pracy zależny jest od miejsca zatrudnienia i pełnionej roli. Można wyróżnić cztery takie miejsca i role:

 • Wdrożenia. Proces wdrożenia polega na dostarczeniu klientowi systemu zgodnego z jego oczekiwaniami.  Prace wykonuje się głównie w siedzibie klienta, w mniejszym stopniu we własnym biurze. Do obowiązków konsultanta należy prowadzenie rozmów analitycznych z klientem, tworzenie dokumentu analizy wdrożeniowej, konfiguracja programu, migracja danych z poprzedniego programu, tworzenie lub projektowanie dodatkowych rozszerzeń i szkolenia użytkowników.  Ta praca może wiązać się z mniej lub bardziej odległymi wyjazdami - w zależności od zasięgu działalności firmy, w której się pracuje.  Praca realizowana jest w zespole - od kilku do kilkunastu konsultantów, w zależności od wielkości wdrożenia. Praca jest intensywna ale też bardzo ciekawa. Poznaje się nowych ludzi i biznes klienta od podszewki.
  Osoba zajmująca się wdrożeniami nazywana jest zwykle Wdrożeniowcem ERP XL. Wdrożeniowiec może też zajmować się rozwojem.
 • Rozwój. Zmierza do dostarczenia klientowi pracującemu na programie nowych funkcjonalności lub wdrożenia nowych obszarów. Przypomina proces wdrożenia, lecz na mniejszą skalę. Projekt rozwojowy prowadzony jest zwykle przez 1-2 konsultantów oraz programistę. Praca odbywa się głównie w ścisłej współpracy z klientem, ale ma spokojniejszy przebieg, niż wdrożenie całego systemu.
 • Utrzymanie. Ta praca związana jest ze świadczeniem klientowi pomocy w bieżącej obsłudze programu, co obejmuje doradztwo, odnajdywanie i usuwanie przyczyn problemów oraz tworzenie drobnych usprawnień. Utrzymanie rozumiane też jest jako serwis lub asysta. W dużej mierze ogranicza się do pracy na zapleczu przy zachowaniu kontaktu telefonicznego z klientem. Może być nawet świadczona zdalnie z domu. Przydaje się tutaj wiedza techniczna, zwłaszcza znajomość języka SQL. 
  Usługa utrzymania może być świadczona przez zewnętrzną firmę wdrożeniową (czym zajmuje się konsultant-serwisant) lub przez osobę zatrudnioną w firmie klienta (czym zajmuje się administrator ERP XL). 
 • Programowanie. Programista nie musi być konsultantem ERP XL, choć konsultant może być jednocześnie programistą. Tę pracę wykonuje się niemal wyłącznie w biurze lub zdalnie. Polega na tworzeniu rozmaitych programów i rozszerzeń do ERP XL oraz na odnajdywaniu i usuwaniu przyczyn bardziej skomplikowanych problemów w działaniu programu. Programiści ERP XL działają zwykle kompleksowo - od zaprojektowania rozwiązania do jego stworzenia i wdrożenia, w przeciwieństwie do programistów odpowiedzialnych tylko za niewielki fragment rozwiązania. Programista powinien znać środowisko C# i SQL.

Gdzie można podjąć pracę

Praca na tym stanowisku wiąże się głównie z obszarem Polski, ponieważ produkt Comarch ERP XL jest najbardziej popularny wśród polskich przedsiębiorców. Jest wiele miejsc, w których specjaliści Comarch ERP XL znajdą pracę bez trudu. 

 • Autoryzowany partner Comarch ERP
  Firma Comarch dostarcza swoje oprogramowanie za pośrednictwem sieci niezależnych firm zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta. Obecnie sieć partnerów obejmuje 1100 firm, a ich lista jest dostępna na mapie sprzedaży Comarch. Pracę można podjąć na stanowisku konsultanta, wdrożeniowca, programisty lub handlowca.
  Firma Prospeo, właściciel bloga światXL, jest czołowym partnerem Comarch ERP. Jeśli jesteś już specjalistą i chciałbyś podjąć pracę u nas - skontaktuj się z nami na e-mail: prospeo(at)prospeo.com.pl. 
 • Firma Comarch w sektorze ERP
  Pracownicy Comarch w sektorze ERP zajmują się tworzeniem oprogramowania, obsługą sieci partnerów i prowadzeniem bezpośrednich wdrożeń dla klientów. Comarch ERP z siedzibą w Krakowie posiada swoje oddziały w każdym województwie. 
 • Klient Comarch ERP XL
  Program Comarch ERP XL funkcjonuje na rynku od końca lat 90. Obecnie posiada go 5500 firm (dane na III kwartał 2019 r.). Spośród nich znaczącą liczbę stanowią duże firmy zatrudniające własnych specjalistów Comarch ERP XL. Na rynku pracy zawsze dostępne są oferty zatrudnienia na stanowisko administratora lub specjalisty ERP XL. Praca u klienta daje zwykle szansę na wysokie zarobki, ale możliwości rozwoju są mniejsze.
 • Własna działalność
  Prowadzenie własnej działalności jest ambitnym wyzwaniem. Może być źródłem wysokich zarobków i nieograniczonych możliwości rozwoju. W tym zakresie dominują trzy formy działalności:
  • Freelancer, czyli specjalista samodzielnie pozyskujący swoich klientów i świadczący dla nich kompleksowe usługi w ramach Comarch ERP XL.
  • Kooperant na umowie B2B, czyli osoba świadcząca usługi dla większych podmiotów zajmujących się wdrażaniem oprogramowania lub dla samego klienta.
  • Autoryzowany Partner Comarch, czyli firma ze stałą siedzibą, zatrudniająca swoich pracowników i świadcząca usługi sprzedaży i wdrożenia systemu Comarch ERP.

Obszary specjalizacji

Czasy, w których jedna osoba potrafiła obsłużyć każdy element programu niestety przeminęły. Współczesne systemy informatyczne to złożone narzędzia, na które składa się wiele współpracujących ze sobą programów wewnątrz przedsiębiorstwa i na zewnątrz. Ponadto świadomość biznesowa i technologiczna klientów i oczekiwania wymagają dobrej znajomości specyficznych zagadnień. Dlatego osoby zajmujące się oprogramowaniem Comarch ERP XL, zwłaszcza w zakresie wdrożeń, specjalizują się w określonych obszarach systemu:

 • Logistyka, w tym magazyny wysokiego składowania (WMS)
 • Handel 
 • Księgowość oraz Płace i Kadry
 • Produkcja
 • Analizy i raporty w postaci narzędzi Business Intelligence
 • Programowanie, co obejmuje tworzenie oprogramowania rozszerzającego (dodatków) lub integrującego z programami zewnętrznymi
 • Oprogramowanie uzupełniające, m.in: CRM, DMS, Projekty, B2B, EDI, e-Commerce

Jak zacząć karierę

Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Cię do stania się Specjalistą Comarch ERP XL. Ja sam wkroczyłem na tę ścieżkę jeszcze podczas studiów i trwa ona z powodzeniem już 20 lat. Rynek pracy znacząco zmienił się od tego czasu na korzyść pracowników i możliwości są obecnie znacznie większe. Przedstawię kilka wskazówek.

 • Kierunek studiów nie determinuje pracy w tym zawodzie, ale wybranie właściwego ułatwia rozpoczęcie pracy. Preferowane przez pracodawców kierunki dla absolwentów to: informatyka, ekonomia, ekonometria, finanse, księgowość, produkcja, logistyka.
 • Staż studencki u autoryzowanego partnera Comarch. Odbycie stażu w trakcie studiów daje szansę na zatrudnienie w firmie. Na mapie sprzedaży Comarch znajdziesz firmy, w których możesz spróbować ubiegać się o staż. Zapraszamy też do nas.
 • Bardzo wiele firm pracuje na programie Comarch ERP XL. Wielu specjalistów wywodzi się z firm, w których zaczynali swoją pracę jako użytkownicy programu lub informatycy „od wszystkiego”. Dobrym pomysłem jest zatrudnienie się w firmie pracującej na ERP XL jako informatyk lub chociaż użytkownik programu.
 • Znajomość innego ERP-a. Jeśli masz okazję dobrze poznać inne oprogramowanie ERP, to przejście na ERP XL nie powinno stanowić problemu. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby, które już rozumieją działanie programu w biznesie. Sens ma awans z programów niższej półki, np. ERP Optima, Symfonia, Enova365, Hermes, Wapro, Wf-Mag, RAKS.
 • Udział w kursie Akademia Comarch ERP XL. Akademia to nowy projekt, z którym startujemy od marca 2020 roku. Jest to intensywne szkolenie (z możliwością dofinansowania) przygotowujące do zdobycia zawodu Specjalisty Comarch ERP XL. Skontaktuj się z nami na adres: prospeo(at)prospeo.com.pl aby uzyskać więcej informacji.

Jak szukać ofert pracy

Sporo ofert pracy w zawodzie Specjalisty ERP XL dostępnych jest zawsze na portalu pracuj.pl. Ciekawe oferty znajdują się także w serwisie olx.pl. Szukając pracy staraj się użyć tych słów kluczowych:

 • konsultant erp xl
 • specjalista erp xl
 • programista erp xl
 • wdrożeniowiec erp xl
 • "comarch erp xl" - koniecznie ze znakiem cudzysłowiu
 • "comarch cdn xl" - jako dawna nazwa produktu Comarch ERP XL 
 • "erp xl"

Możesz też zgłosić się bezpośrednio do nas. Główną siłą naszej firmy są dobrzy specjaliści. Zobacz nasz zespół na FB. Zawsze jesteśmy otwarci na zatrudnianie kolejnych osób chcących realizować się w zawodzie Specjalisty Comarch ERP XL. Oferujemy zatrudnienie na etacie w jednej z lokalizacji: Radom, Warszawa, Łódź.