Baza artykułów i dodatków

Najnowsze artykuły

Data utworzenia: 
27.10.2016
Numer referencyjny: 
SXJ011
Publiczny
Artykuł opisuje zasady licencjonowania Comarch ERP XL w modelu stacjonarnym. Zrozumienie tego pozwala na zaplanowanie optymalnej liczby potrzebnych licencji w programie. Wyjaśnia znaczenie licencji dostępowej, stanowiskowej i administracyjnej oraz modułu.
Data utworzenia: 
10.10.2016
Numer referencyjny: 
SXJ010
Publiczny
Co to jest Upgrade Comarch ERP, ile kosztuje i czy warto z niego korzystać.
Data utworzenia: 
21.11.2016
Numer referencyjny: 
SXJ009
Ograniczony
Opis rozwiązania przy próbie księgowania wyciągu w odpowiedzi na komunikat: Nie możliwe zaksięgowanie lub wycena raportu. Zapis nie został do końca wyceniony.
Data utworzenia: 
22.07.2009
Numer referencyjny: 
SXJ008
Ograniczony
Prosty raport ERP XL wykazujący dokumenty handlowe we wskazanym okresie. Umożliwia zawężenie wyników do jednego wskazanego typu dokumentu, w tym: FZ, PZ, FS, WZ, PA, FW, FSE, PW, RW.
Data utworzenia: 
18.10.2010
Numer referencyjny: 
SXJ007
Płatny
Raport do odnajdywania i uzgadniania różnic pomiędzy ilością handlową, a magazynową w ERP XL.
Data utworzenia: 
01.06.2009
Numer referencyjny: 
SXJ006
Płatny
Zbiorcze zestawienie środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym z wykazaniem wartości: podstawy, wartości umorzenia, kwoty netto, wartości zwiększenia i zmniejszenia na wskazany dzień. Umożliwia wygenerowanie zestawienia na wskazany dzień.
Data utworzenia: 
22.02.2017
Numer referencyjny: 
SXJ005
Płatny
Funkcjonalność umożliwiająca archiwizację zakazów operatorów zastępująca standardową funkcjonalność kasowania zakazów operatorów. Zarchiwizowany zakaz daje gwarancję, że nie zostanie on przypadkowo przywrócony, co mam miejsce za każdym razem, gdy aktualizowana jest karta operatora ze wzorca.
Data utworzenia: 
29.10.2012
Numer referencyjny: 
SXJ004
Ograniczony
Funkcjonalność do szybkiego przeglądania, dodawania i kasowania zakazów dla operatorów. Umożliwia łatwe ustawienie lub zdjęcie jednego zakazu na wielu operatorach. Pomocne przy zarządzaniu zakazami w firmie o rozbudowanej strukturze uprawnień i dostępów.