Data utworzenia: 08.01.2020 Numer referencyjny: SXR065 Ograniczony

Zwalnianie sesji w Comarch ERP XL | Solucja ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Logowanie / Rejestracja

Opis problemu

Otwarcie modułu ERP XL nie jest możliwe ponieważ wyświetlany jest przykładowy komunikat: 

Aktywny operator jest już zalogowany do modułu Sprzedaż na komputerze (...). Operator nie posiada prawa do wielokrotnego logowania. Uruchomienie programu nie jest możliwe.
Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zawieszona sesja w ERP XL, a w konsekwencji również zawieszona licencja. 

W tym artykule przedstawiam metodę zwolnienia zawieszonych sesji w celu odblokowania możliwości pracy w programie. Zagadnienie zwalania zawieszonych licencji przedstawiam w oddzielnym artykule.

Co to jest sesja w ERP XL

Sesja to informacja zapisana w bazie danych o korzystaniu z operatora przez określony moduł. Z każdym nowym logowaniem do systemu Comarch ERP XL tworzony jest zapis sesji tworząc aktywną sesję. Sesja pozostaje aktywna do czasu wyłączenia modułu przez operatora.

Równolegle z otwarciem sesji pobierane są też licencje dla odpowiednich modułów przypisanych do operatorów. Wpis sesji jest tworzony w tym samym czasie gdy pobierane są licencje, jednak te dwie kwestie są od siebie niezależne. Zagadnienie pobierania licencji opisane jest w artykule Licencjonowanie Comarch ERP XL

Zawieszenie sesji oznacza sytuację zakończenia pracy operatora bez oznaczenia tego w programie. Są różne powody zawieszenia sesji, np. wyłączenie komputera bez uprzedniego wyłączenia programu lub nieoczekiwane zamknięcie programu na skutek jakiegoś błędu. Zawieszona sesja może uniemożliwić operatorowi ponowne otwarcie modułu.

Informacje o sesjach aktywnych i historycznych przechowywane są w tabeli cdn.sesje.

Jak wyciąć sesję

Najprostszym sposobem na wycięcie zawieszonej sesji jest zrobienie tego z poziomu jakiekolwiek modułu poprzez otwarcie okna Aktywne licencje z listy rozwijanej Menu:

Aktywne licencje Comarch ERP XL
Po kliknięciu otwiera się okno wyświetlające aktywne sesje użytkowników:
Aktywne licencje Comarch ERP XL
Wycięcie sesji odbywa się poprzez zaznaczenie pozycji, a następnie użycie przycisku nożyczek dostępnego w prawym dolnym rogu okna: 
Ikonka nożyczek
Sesję może więc wyciąć sam zainteresowany - uruchamiając inny dowolny niezawieszony moduł lub inny operator z poziomu swojego dowolnego modułu. Aby jednak możliwe było wykonanie tej operacji operator musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Prawo do wycinania sesji  ustawia się na karcie operatora zaznaczając opcję Przerywanie sesji programu:
Przerywanie sesji programu Comarch ERP XL
Parametr ten dostępny jest w XLu od wersji 2019. Wcześniej wymagane były uprawnienia administratora systemu.

Automatyczne wycinanie sesji

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj

Zwalnianie licencji w ERP XL

Wycięcie zawieszonej sesji nie jest tożsame z wycięciem zawieszonej licencji. Mimo wycięcia sesji operator dalej może nie móc zalogować się do programu ze względu na brak licencji. Zagadnienie zwalniania licencji opisałem w odrębnym artykule.

Oceń artykuł: 
Vote up!
0
Vote down!
0